Actievoorwaarden Glanzend op reis actie

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Glanzend op reis actie van Univé Oost, georganiseerd door Univé Oost Bemiddeling B.V., Het Eeftink 22 te Enschede (hierna te noemen “Univé Oost”).

 1. De actieperiode loopt van 25 juni 2019 t/m 31 augustus 2019
 2. De Glanzend op reis actie geeft leden van Univé Oost recht op één keer 50% korting op het meest uitgebreide wasprogramma bij de geselecteerde wasstraten in de regio. De eerste 1250 tickets zijn zelfs gratis. Het moment van deelname tijdens de actieperiode bepaalt u zelf.
 3. Deelname aan de actie is alleen mogelijk wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • U bent lid bij Univé Oost.
  • Er is een actueel e-mailadres bij ons bekend.
  • U woont in het werkgebied van Univé Oost.
  • U heeft aangegeven commerciële aanbiedingen van Univé Oost wenst te ontvangen.
  • U heeft een autoverzekering bij Univé Oost of u heeft een autoverzekering afgesloten tijdens de actieperiode.
 4. U kunt gebruik maken van deze actie door dit kenbaar te maken bij Univé Oost of te reageren op de door Univé Oost verzonden e-mail.
 5. De e-mail bevat één code die u kunt verzilveren via de speciale actiepagina www.glanzendopreis.nl. Deze link is opgenomen in de actie e-mail.

Te verstrekken gegevens

 1. Om mee te doen aan de Glanzend op reis actie kan gevraagd worden om de volgende persoonlijke gegevens te verstrekken: e-mailadres en/of een de-blokkade van commerciële benadering.
 2. U garandeert dat de door u verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Univé Oost behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan deze actie te beëindigen, als u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Univé Oost hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. Univé Oost behoudt zich het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, onderbreken of wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen.

Contact

 1. Voor vragen over deze actie kan contact worden opgenomen met Univé Oost via communicatie.oost@unive.nl. Na ontvangst neemt Univé Oost zo snel mogelijk contact met u op.

Diversen

 1. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, neemt Univé Oost de beslissing die zij geraden acht.
 2. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.