Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

Voor wie?

 • Deelname aan deze actie staat open voor personen boven de 18 jaar met een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland die zich in de actieperiode hebben aangemeld voor de winactie van Univé Oost.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen die woonachtig zijn in het werkgebied van Univé Oost. Check hier of je postcode in ons werkgebied valt: Vind uw Univé-winkel bij u in de buurt - Univé (unive.nl)

Inhoud actie

 • Je maakt kans op een AED Mindray-pakket ter waarde van €1.575,-.
 • De AED wordt verloot inclusief kast én het monteren van de AED op de gewenste locatie.
 • Door deelname aan deze winactie ga je akkoord dat wij jouw naam, adres, telefoon en e-mailgegevens gebruiken t.b.v. deze winactie.
 • Bij het geven van toestemming voor een verzekeringscheck wordt er door een Univé-adviseur contact met je opgenomen. Deze check staat los van de winactie.
 • Iedere deelnemer kan via zijn of haar eigen e-mailadres één keer meedoen aan de winactie.
 • Personeel van Univé is uitgesloten van deelname.
 • Er moet stroomvoorziening aanwezig zijn op de plek waar de AED mogelijk geplaatst wordt.

Looptijd actie

 • De actie loopt van 24 april tot en met 4 juni 2023
 • In de week van 5 juni 2023 wordt er telefonisch of per e-mail contact opgenomen met de desbetreffende winnaar. Indien de winnaar na drie contactpogingen niet wordt bereikt, wordt een nieuwe winnaar getrokken.
 • Univé Oost behoudt zicht het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op deze pagina.
 • Univé Oost behoudt zich het recht voor om deelnemers - indien niet voldaan wordt aan de actievoorwaarden - uit te sluiten van deelname en/of te diskwalificeren.

Aansprakelijkheid

 • Het onderhoud en juist gebruik van de AED is de verantwoordelijkheid van de winnaar.
 • Univé Oost is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van de AED.
 • Deelname aan de winactie van Univé Oost is geheel voor eigen risico. Univé Oost aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie Privacybeleid - Univé (unive.nl)) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt. Een deelnemer maakt dus nooit twee keer of meer kans op het winnen van een AED-apparaat.

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door: Univé Oost in Enschede, Het Eeftink 22, 7541 WH Enschede. K.v.K. nummer: 08176496.

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden. 

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Oost aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Oost is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionale fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Oost.
 • Univé Oost is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Oost.
  - Vragen over deze actie kunnen aan Univé worden gesteld via Klantenservice - Unive
  - Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan Univé Verzekeringen via Een klacht indienen over uw verzekering of onze dienstverlening (unive.nl)