De Ledenraad is belangrijk als klankbord voor de Raad van Bestuur van Univé Oost. Ze heeft meerdere taken en komt enkele keren per jaar bijeen. In de Ledenraad zitten zowel particuliere als zakelijke relaties uit het werkgebied van Univé Oost.

Zittingstermijn

Ledenraadsleden worden benoemd voor vier jaar en kunnen twee keer worden herbenoemd. Van zes ledenraadsleden eindigt in 2016 de termijn. Vijf leden zijn opnieuw beschikbaar. Zonder tegenkandidaten vindt de herbenoeming plaats 30 dagen na verschijningsdatum van dit magazine.

Herbenoembaar

  • Mevr. A. Agus, Hengelo
  • Dhr. J.A.G. Arkink, Weerselo
  • Dhr. G. Gielink, Varsseveld
  • Mevr. G.P.L. ter Denge, Losser
  • Dhr. A.J.J. Vanhommerig, Enschede

Tegenkandidaat

Tegen ieder herbenoembaar ledenraadslid kan een tegenkandidaat worden gesteld. Bent u lid van de Coöperatie Univé Oost en wilt u zich kandidaat stellen? U dient zich uiterlijk 13 november 2016 te melden bij het secretariaat van de Coöperatie Univé Oost U.A. (p/a Barkenkamp 11 te Groenlo). Deze melding moet schriftelijk geschieden onder vermelding van de gegevens van de tegenkandidaat. Tevens geeft u aan tegen wie van bovenstaande kandidaten u als tegenkandidaat wenst te worden gesteld. Ook dient uw kandidatuur vergezeld te gaan van de handtekeningen van 100 (honderd) leden van de Coöperatie Univé die uw kandidatuur steunen.

Procedure

Indien volgens de hiervoor beschreven procedure een tegenkandidaat wordt gesteld, wordt dit aan de leden van de Coöperatie Univé Oost kenbaar gemaakt. Vervolgens vindt er een stemming plaats tussen de tegenkandidaat en degene tegen wie hij/zij kandidaat is gesteld. De tegenkandidaat is verkozen, indien hij/zij tweederde (2/3) van de stemmen op zich heeft weten te verenigen.