Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

Een terugblik!

Het event over personele uitdagingen

Twentse ondernemers geïnspireerd over personeelsuitdagingen

Nederlandse mkb'ers staan voor uitdagingen om hun bedrijven toekomstbestendig te houden. Ook in Twente, waar Univé op donderdag 22 juni een inspiratieavond organiseerde in Techniekhuis Twente in Hengelo voor zo’n 60 belangstellende ondernemers uit de regio. Op basis van ervaringen van experts en uitwisseling met collega-ondernemers bood de avond waardevolle inzichten op met name personele vraagstukken waar mkb'ers mee te maken hebben.

Vertrouwen mkb-ondernemers teruggelopen


Volgens een recent rapport van Grant Thornton is het vertrouwen van ondernemers in de mkb-sector in 2022 – hoewel nog steeds boven het historisch marktgemiddelde – teruggelopen tot 59%, vergeleken met 70% in 2021. Deze daling wordt veroorzaakt door o.a. economische onzekerheid als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen, inflatie en hoge energiekosten. En uitdagingen om voldoende en gekwalificeerd personeel te vinden en behouden. Iets waar tijdens de inspiratieavond, onder leiding van presentatrice en dagvoorzitter Ingrid Jansen, de nadruk op lag.

Belemmering groei en ontwikkeling


Een urgent onderwerp voor mkb’ers, zo liet de Kamer van Koophandel vorig jaar al zien. Uit onderzoek van de KvK blijkt dat twee op de vijf mkb’ers zelf moet bijspringen en vaker ‘nee’ verkoopt wanneer nieuwe medewerkers niet snel gevonden worden. Personeelstekort in de regio maakt het voor bedrijven moeilijker om aan de klantvraag te voldoen; bijna de helft van de mkb’ers zegt extra taken op zich te nemen en meer uren te werken om operationele continuïteit van hun bedrijven te waarborgen. Dat 80% van hen moeite ondervindt om geschikte kandidaten te vinden belemmert bovendien de groei en ontwikkeling van hun bedrijf.

"Als je een open, eerlijke cultuur hebt, voer je de diepste gesprekken met je werknemers."

Vrijheid en beslissingsbevoegdheid


Over hoe om te gaan met vraagstukken als deze en andere namen gastsprekers Gregory Sedoc, Olympisch atleet en ondernemer, en HR-expert en consultant Ben Admiraal, de aanwezige ondernemers mee in een open gesprek met hen. Waarin onder meer het belang wordt benadrukt van een open en eerlijke cultuur binnen een bedrijf, waarin je als ondernemer diepere gesprekken met je personeel kunt aangaan en medewerkers beslissingsbevoegdheid krijgen. ‘Dit creëert vrijheid, betrokkenheid en uiteindelijk loyaliteit,’ aldus Admiraal. ‘Uiteindelijk willen ook medewerkers zich betrokken voelen bij een bedrijf en haar doelen. En delen ze graag mee in het progressiegevoel dat jij als ondernemer ook ervaart.’

Veilige werkomgeving


Sedoc benadrukt eveneens het belang van verbinding met medewerkers en wijst daarbij op het belang van een veilige werkomgeving. ‘De performance van je bedrijf moet je scannen, kijken naar het totaalplaatje. Dat doe je door gesprekken te hebben die verder gaan dan slechts de inhoud van werkzaamheden. En die gesprekken krijg je niet als je geen veilige werkomgeving hebt,’ legt Sedoc uit. ‘Het is daarom de kunst voor leidinggevenden om de cultuur binnen het bedrijf te bewaken. Wordt die als open en prettig ervaren, dan zullen mensen zich sneller uitspreken, ook bij conflicten.’

‘Inspirerende avond vol nieuwe inzichten’


Volgens bestuursvoorzitter van Univé Oost Gerard Kok betekenen de verhalen van de sprekers zowel een spiegel als een hart onder de riem voor de ondernemers. ‘Ik heb veel enthousiaste ondernemers uit de regio gesproken tijdens de afsluitende borrel. De vraagstukken waar zij mee te maken hebben, zijn uitgebreid besproken en hebben voor velen nieuwe inzichten geboden,’ aldus Kok. ‘Als regionaal betrokken coöperatie wil Univé bijdragen aan de zekerheid van zakelijke leden in de buurt om hun risico’s beperkt en hun bedrijf toekomstbestendig te houden. Inspiratieavonden zoals deze geven daar invulling aan. En dan is het fantastisch om te zien hoeveel tevreden gezichten na afloop naar buiten zijn gelopen.’