Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

Het belang van

goed contact

Maak een afspraak

'Wij willen de klant zo goed mogelijk helpen'

René Buiting is sinds april 2019 Manager Zakelijk bij Univé en geeft leiding aan de bedrijvenafdeling van Univé Oost. De klant zo goed mogelijk helpen, dat wil hij: “Risico’s voorkomen, beperken en indien nodig verzekeren. Univé heeft daarvoor de specialisten in huis. René woont in Twello, landelijk gelegen tussen Deventer en Apeldoorn. Zijn arbeidzaam leven begon hij ooit ook bij Univé. Twaalf jaar werkte hij er, de laatste periode als vestigingsmanager in Zutphen. “Na twaalf jaar werd het tijd om elders te gaan kijken”, vertelt hij. De afgelopen acht jaar was hij manager en daarna clustermanager bij de Rabobank in de regio Achterhoek. “De zakelijke markt, de contacten met ondernemers, daarvan krijg ik energie.”

“De zakelijke markt, de contacten met ondernemers, daarvan krijg ik energie.”

René Buiting, manager zakelijk bij Univé Oost

Klantbehoefte

Na bijna twintig jaar Rabobank wilde hij weer wat dichter op de klant zitten om goed invulling te kunnen geven aan de regionale klantbehoefte. Daarom maakte hij dit jaar de overstap naar Univé. “Bij Univé is het uitgangspunt: ‘Samen, Dichtbij en Doen’ en daar kan ik me uitstekend in vinden: dichtbij de klant. Ons werkgebied is de Achterhoek en Twente. We zijn sterk in de regio en hebben lokaal de capaciteit om alles goed te organiseren voor onze klanten. De ondernemer zo goed mogelijk van dienst zijn, dat willen wij.”

Vakkundig

De afdeling Zakelijk bestaat uit een team van verzekeringsadviseurs dat deskundig wordt ondersteund door een binnendienstteam en een bemiddelingsteam. Via de ondernemersdesk van Univé Oost worden vragen van klanten telefonisch en via social media snel en vakkundig afgehandeld. Univé Oost heeft in haar werkgebied Twente en de Achterhoek totaal zo’n elfduizend klanten in de zakelijke markt. Het gros van de klanten komt uit het Midden en Klein Bedrijf (MKB) en uit de agrarische sector. Ook ZZP-ers zijn vertegenwoordigd.

Zakelijke adviseur op klantbezoek

Verzekeringen

René: “Er zijn weinig ondernemers die blij worden van verzekeringen. Maar hij/zij wil wel graag weten welke verzekerbare risico’s de continuïteit van het bedrijf bedreigen. We verdiepen ons in dat bedrijf, we kijken wat de risico’s zijn. En willen ook weten welke risico’s de ondernemer af wil dekken en welke niet. Voorop staat dat de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar moet komen. Wat zijn de belangrijkste risico’s op het bedrijf. Welke maatregelen kan een ondernemer treffen om risico’s te voorkomen of te beperken en waar wil hij een verzekeringsvangnet voor?”

Adviezen

“We kijken eerst hoe het bedrijf in elkaar zit en hoe de risico’s afgedekt zijn. Vervolgens komen we met preventieadviezen en daarna komt de
adviseur met het advies voor de verzekering. Dat advies moet ook passen het type ondernemer. De ene ondernemer vindt het een
geruststellende gedachte dat hij alle risico’s ingedekt heeft, terwijl een ondernemer met een flinke buffer misschien niet alles wil verzekeren. Onze klanten krijgen garantie tegen onderverzekering. Want bij schade moet je niet verrast worden. Een klant hoeft niet alles te verzekeren, maar dat moet dan wel een bewuste keuze van hem zijn”, stelt René.

"Samen maken we het leven van ondernemers veiliger en zekerder, dat is onze gezamenlijke missie.”

René Buiting, manager zakelijk bij Univé Oost

Buitendienst

“Onze zakelijke klanten kunnen een adviesrapport krijgen waar helder in staat welke risico’s zij lopen, hoe ze deze kunnen beperken en in hoeverre deze risico’s zijn afgedekt met een verzekering.” Univé Oost heeft een buitendienst met agrarische en MKB-specialisten. En medewerkers die gespecialiseerd zijn in personele risico’s en arbeidsongeschiktheidsrisico’s. Univé Brandverzekeraar levert gratis de technische specialisten voor preventiemaatregelen, inspecties en taxaties. Samen maken we het leven van ondernemers veiliger en zekerder, dat is onze gezamenlijke missie.”

Op bezoek bij een zakelijke klant!

Klantcontacten

René wil de klantcontacten ook na het adviesrapport en het afnemen van de geadviseerde verzekeringen continueren. “Univé Oost is al klantgericht, maar het kan altijd beter”, stelt hij. Hij wil de dienstverlening optimaliseren, onder meer door vanuit Univé Oost beter contact te onderhouden met de klant. “We moeten onze klanten zo goed kennen dat we weten waar ze mee bezig zijn. Willen ze de zaak verkopen, verbouwen, verplaatsen? Wat speelt er? Simpelweg: een keertje vaker bellen en eerder contact zoeken als je weet dat er iets staat te gebeuren. Oprecht geïnteresseerd zijn in de klant.” Ondernemers kunnen telefonisch en online terecht bij Univé Oost via 088 – 3300300. “Onze bereikbaarheid blijft belangrijk. Ondernemers met een vraag of met een melding moeten snel iemand van de Ondernemersdesk aan de lijn hebben. Een ondernemer kan via de site direct een extra auto verzekeren. Welk kanaal de klant ook kiest, persoonlijk, bellen of online, onze dienstverlening moet goed zijn.”

Asbestsanering

Univé biedt meer. Univé Landelijk is bezig met het project Duurzame Zekerheid. Univé Oost is daar de voortrekker van. “Ondernemers met asbest op het dak bieden we aan om, in samenwerking met energieleverancier Engie, asbest gratis te verwijderen en zonnepanelen op het dak te plaatsen.” Met de opbrengsten wordt in eerste instantie de sanering bekostigd. Daarna zijn die opbrengsten voor de ondernemer. Meer over dit onderwerp is na te lezen op www.unive.nl/energie.

Kennissessies

Om klanten goed te informeren organiseert Univé regelmatig kennissessies, over bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid van werknemers bij bedrijven of over brandveilige stallen. “Per branche leggen we de risico’s uit. We kijken wat er in de regio speelt en haken daar op in. Bijvoorbeeld cybercrime, dat een serieus risico wordt voor het MKB.” René: ‘’Bij Univé Oost hebben we een team dat de zakelijke markt goed kan adviseren, ze weten wat er speelt, en spreken de taal van de ondernemer. Samen zorgen we voor een uitstekende dienstverlening voor ondernemers in Oost Nederland.”