Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

Univé Oost Fonds

Voorwaarden

Aanvraag indienen!

Voorwaarden Univé Oost Fonds

Jouw project maakt kans op een uitkering van het Univé Oost Fonds wanneer het aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 • Per project kan slechts één aanvraag worden ingediend met een minimum bedrag van €2.500,- en maximum bedrag van €10.000,-;
 • Het project beschikt over een financieel plan, begroting of offerte;
 • Alleen op zichzelf staande projecten kunnen ingediend worden. Het project mag niet afhankelijk zijn van andere sponsopring of subsidiebijdragen. Óók cofinanciering is niet toegestaan;
 • De organisatie / stichting / goede doel vraagt niet om een bijdrage in de exploitatiekosten;
 • Het project wordt uitgevoerd / vindt plaats in 2023;
 • De organisatie / stichting / goede doel is gevestigd in het werkgebied van Univé Oost; 
 • De organisatie / stichting / goede doel dient uiterlijk 31 augustus 2022 de aanvraag in;
 • De aanvraag kan door zowel leden als niet-leden van Univé Oost worden ingediend. Aanvragen kunnen ook aan niet-leden worden toegekend.

Jouw project maakt geen kans op een uitkering van het Univé Oost Fonds wanneer het de volgende kenmerken heeft:

 • Aanvragen in strijd met de goede normen en waarden;
 • Reguliere sponsorverzoeken of goede doelen / projecten die reeds door Univé Oost zijn gesteund;
 • Projecten / initiatieven die niet in 2023 gerealiseerd zullen worden;
 • Verzoeken die enkel een persoonlijk doel nastreven;
 • Projecten waarvan de opbrengst deels of geheel ten goede komt aan projecten buiten het werkgebied van Univé Oost (bijvoorbeeld: landelijke of internationale projecten);
 • Verzoeken die te maken hebben met gevaarlijke en / of milieubelastende activiteiten of evenementen;
 • Studiedagen, congressen, seminars, feesten, etc.;
 • Verzoeken om een exploitatietekort te dekken;
 • Verzoeken waarbij cofinanciering plaatsvindt;
 • Verzoeken van politieke afkomst of die betrekking hebben op een specifieke bevolkingsgroep;
 • Instellingen / organisaties van kerkelijke of levensbeschouwelijke aard, in welke vorm dan ook;
 • Een project dat al eerder een bijdrage heeft ontvangen van het Univé Oost Fonds. Een ander project binnen dezelfde verenging / stichting / goed doel mag wel worden aangemeld.

Aanvraag indienen