Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

Grip op risico’s

voor agrariërs

Maak een afspraak

Grip op risico’s in jouw branche

Door met ons in gesprek te gaan krijg een betere grip op de risico’s die jij als ondernemer in jouw branche loopt. Wij helpen jou de risico’s die voor jou relevant zijn goed in kaart te brengen. Om incidenten vast te leggen en te werken aan verbeteringen om de kans op herhaling te verkleinen. Zo ontdek je ook risico’s waar je niet altijd zelf invloed op hebt, maar die wel jouw onderneming in gevaar kunnen brengen. Agrarisch adviseur Robert Veerbeek van Univé vertelt dat vooral de laatste jaren cybercriminaliteit flink toeneemt. Onwetendheid en onkunde is vaak het grootste gevaar.

“Stel je melkrobot of je regelapparatuur wordt gehackt. Je wilt er niet aan denken wat dit voor een gevolgen kan hebben voor jouw bedrijf!”

Robert Veerbeek, Agrarisch adviseur

Maak een afspraak

Cybercriminaliteit en cyberhelpdesk

Onze speciale cyberhelpdesk staat 24/7 klaar voor Univé leden die met cybercriminaliteit te maken hebben of dit vermoeden. Cybercriminaliteit is helaas een actueel thema waar veel ondernemers vroeg of laat mee te maken krijgen. Wanneer digitale maatregelen zijn getroffen is de menselijke factor vaak de zwakste schakel. Al bij het klikken op een link of het downloaden van een bijlage kan een cybercrimineel toegang krijgen tot jouw systemen. Het risico dat jouw belangrijke IT uitvalt, dat er geld ge-eist wordt of dat gevoelige informatie op straat komt te liggen wil je niet lopen. 

Financiële risico’s binnen de sector

Bij veel agrariërs worden de buffers steeds kleiner. De klappen zijn steeds minder goed op te vangen en het is lastig voor agrariërs om een goede financierders te vinden. Robert: “In mijn werk als Agrarisch adviseur merk ik steeds vaker dat agrariërs in gevecht zijn met de banken. Banken stellen vaak hoge eisen. Ze kijken steeds minder naar hoeveel grond die je bijvoorbeeld hebt, maar ze kijken naar wat er binnenkomt en naar wat eruit gaat.“ Grote financiële risico’s kunnen boeren niet lopen. Een gevolg is dat de risicobereidheid van veel boeren minder wordt. En een aanpassing in risicobereidheid betekent ook een aanpassing in de lopende verzekeringen.

Een goede kijk in jouw bedrijf

“Wij hebben met al onze klanten minimaal 1 keer per jaar contact om te kijken of het huidige pakket nog aansluit bij de risicobereidheid. Merk ik tijdens dit contactmoment op dat dit niet het geval is, dan plan ik een risico inventarisatie gesprek in, bij voorkeur aan de keukentafel. Zo krijg ik een betere kijk in het bedrijf. Dankzij dit contact bouw ik een vertrouwensrelatie op met al mijn klanten waardoor ik mijn klanten steeds beter leer kennen. Zo kan ik adviezen steeds beter afstemmen op zijn of haar persoonlijke situatie.”

- Robert Veerbeek, Agrarisch Adviseur

Risicoadvies voor ondernemers

Maak een afspraak met één van onze adviseurs voor advies over zakelijke risico's en verzekeringen. Samen willen we risico's voorkomen, schade beperken en alleen verzekeren wat echt nodig is.

Maak een afspraak