Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

Personeel & hulpkrachten

voor agrariërs

Maak een afspraak

Personeel en hulpkrachten in een agrarisch bedrijf

Steeds meer agrarische bedrijven hebben personeel in dienst. Dat brengt bepaalde risico’s en verantwoordelijkheden met zich mee waar veel ondernemers niet altijd aan denken. Agrarisch adviseur Robert Veerbeek van Univé vertelt hier meer over. "Veel agrarische ondernemers hebben vragen omdat ze niet bekend zijn met de risico’s en verplichtingen die werkgeverschap met zich meebrengen. Met 225 jaar aan ervaring in agrarische verzekeringen adviseren wij jou graag persoonlijk over de risico's binnen jouw bedrijf. Wij weten wat er speelt in de agrarische sector.” Maak een afspraak met een van onze adviseurs en wij helpen jou en jouw personeel graag op weg.

“Omdat agrarische bedrijven groeien, groeit ook de personeelsbehoefte. Hiermee veranderen ook de risico’s.”

Robert Veerbeek, Agrarisch manager

Maak een afspraak

De belangrijkste risico's om rekening mee te houden

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Met een verzuim­verzekering verzeker je je tegen het risico op loondoorbetaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van jouw personeel. Zodat de jij niet in financiële problemen komt als een werknemer (tijdelijk) thuis zit. In Nederland is het namelijk zo geregeld dat jij als ondernemer de eerste twee jaar het loon van een zieke werknemer moet doorbetalen. Daarnaast ben je verplicht bij te dragen aan een zo snel mogelijke terugkeer van de werknemer. In combinatie met de kosten voor vervanging en de werkgeverslasten die gewoon doorlopen is dat een behoorlijke kostenpost.

Letsel onder werktijd

Met de zakelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voorkom je dat gevolgen van ongevallen onder werktijd jouw agrarische bedrijf in gevaar brengen. Wanneer jij niet aansprakelijk, maar wel verantwoordelijk bent zal de rechter vaak alsnog oordelen de schade te vergoeden. Zeker bij letsel kan dat enorm in de papieren lopen. Dat kan uiteen lopen van een ongeluk met de trekker of werkmaterieel tot aan letsel door eigen schuld, bijvoorbeeld het uitglijden in de melkput.

Schade

Onze werknemersschadeverzekering (WSV) verzekert jou tegen schade die jouw werknemers oplopen door werk gerelateerde activiteiten. Het gaat om schade die zij oplopen terwijl zij werkzaamheden voor jou uitvoeren. De schade kan inkomensverlies zijn of schade door een eenzijdig ongeluk met een trekker. “Voor de WSV hoef je geen aansprakelijkheid aan te tonen en dat bespoedigt de schadeafhandeling.” De verzekering dekt de schade bij vast personeel, maar ook bij stagiaires, de zaterdaghulp of andere tijdelijke hulpkrachten.

Arbeidsconflicten

Een rechtsbijstand­verzekering helpt om arbeidsconflicten te voorkomen. En wanneer er toch een hoogopgelopen arbeidsconflict plaatsvindt dekt deze verzekering de juridische kosten van een conflict af. Wij bieden bij een dreigend arbeidsconflict een helpende hand en eventuele juridische bijstand.

Verplichte risicocheck

Ieder bedrijf met personeel is vanuit de Arbowet verplicht om in kaart te brengen welke gevaren er zijn voor personeel en hulpkrachten. De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Je dient dit schriftelijk vast te leggen en te voorzien van een plan van aanpak om de risico’s te verminderen. Met behulp van dit stroomschema kun je bepalen of ook jij volgens de Arbowet verplicht bent een RI&E uit te voeren. Robert Veerbeek, Relatiemanager Agrarisch: “Veel ondernemers zijn niet bekend met deze verplichte risicocheck. Daarom helpen wij ze graag  door te toetsen of er bij onze klanten met personeel of hulpkrachten een RI&E noodzakelijk is.”

Voorkomen en beperken van risico's

Wij helpen je ook door voorzorgsmaatregelen te nemen. Samen maken we het leven veiliger en zekerder. Voorkomen en beperken staat hierbij centraal. Het is namelijk niet zo dat de verzekeraar pas in beeld komt wanneer jouw medewerker arbeidsongeschikt is geraakt. Onze zakelijke adviseurs staan altijd klaar voor de juiste ondersteuning.

Risico-inventarisatie

Wij gaan graag met jou in gesprek over personeel en hulpkrachten, bij voorkeur aan jouw keukentafel. Zo krijgen wij tijdens dit risico inventarisatie gesprek een kijkje in jouw agrarische bedrijf. We creëren bewustwording die kan leiden tot een betere risicopreventie. Wij helpen jou in dit gesprek afwegen welke risico’s je wel en welke je niet hoeft te verzekeren en of een RI&E aan de orde is. Aan de hand van dit gesprek bieden wij jou een passend risicoadvies op maat. Hierin nemen wij ons brede scala aan verzekeringen voor de agrarische sector mee.

Risicoadvies voor ondernemers

Maak een afspraak met één van onze adviseurs voor advies over zakelijke risico's en verzekeringen. Samen willen we risico's voorkomen, schade beperken en alleen verzekeren wat echt nodig is.

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Voor vragen of hulp kun je als agrariër altijd bij een van onze zakelijke adviseurs of bij onze ondernemersdesk terecht. Onze deur staat altijd open voor een bak koffie en een luisterend oor. Door onze rol als adviseur, bemiddelaar en verzekeraar bieden wij jou altijd de best passende oplossing. Ook als dit buiten Univé is in de vorm van verzekeringen van derden. Zo kun je bij Univé Oost jouw agrarische bedrijf in zijn totaliteit verzekeren en dat is uniek! Maak snel een afspraak, samen zorgen wij voor veiligheid en zekerheid.