Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

Melkveebedrijf

Pasman-Aalpol

“Je realiseert je vooraf gewoon niet wat er allemaal kan gebeuren”

Aan de keukentafel van melkveebedrijf Pasman-Aalpol in Enschede kijken Joke en Henk terug op de afgelopen 10 jaar. Op tafel ligt een dik dossier met offertes, vergunningaanvragen, brieven van de rechtbank en correspondentie met hun Univé-adviseur. In de periode nadat zij het boerenbedrijf hebben overgenomen van de ouders van Joke, hebben ze heel wat voor hun kiezen gekregen.

Henk: “Je realiseert je vooraf gewoon niet wat er allemaal kan gebeuren. Soms is het overmacht, soms zijn het verkeerde beslissingen die leiden tot stagnatie in de bedrijfsvoering. Gelukkig zijn we goed verzekerd bij Univé Oost. Dat heeft ons een hoop ellende en onverwachte kosten bespaard.”

Onverwachte situaties

“De aanleg van de N18 was zoiets dat we vooraf nooit hadden kunnen voorzien. Doordat deze verbindingsweg precies over ons erf was gepland, moesten we noodgedwongen ons boerenbedrijf verplaatsen. Op 23 april 2013 verkochten we ons erf met gebouwen en een deel van de landbouwgrond aan Rijkswaterstaat en op 18 februari 2014 betrokken we nog geen 800 meter verderop onze nieuwe woning en stallen. In overleg met onze relatiemanager hebben we een overbruggingsverzekering afgesloten voor de periode dat we nog gebruik maakten van de bestaande opstallen op het reeds verkochte bedrijf. En een garantie tegen onderverzekering.

Dat was maar goed ook. Want op 4 januari 2014 veroorzaakte een heftige storm flinke schade aan het dak van de ligboxenstal. Precies boven de meterkast zat een groot gat. En met regen op komst bood dat geen goed vooruitzicht. Ook de silo met krachtvoer was kapot door een afgewaaide tak waardoor de brokdosering niet meer werkte. We moesten een noodoplossing zoeken. Ook in 2016 hadden we pech. Bij de aanleg van de N18 werd onze ontwateringssloot gedempt. Dat betekende grote wateroverlast op een deel van ons land, waardoor dat niet bewerkt kon worden. Univé Oost heeft ons geholpen de schade te verhalen op de veroorzakende partij.”

Univé Oost adviseur André Nijhof op bezoek bij Pasman-Aalpol

Juridische hulp

Joke vervolgt: “In de tijd van de bouw ontstonden er op de nieuwe locatie problemen met de aansluiting van elektriciteit en telecom. Doordat de betreffende leveranciers zich ondanks ons advies niet verdiept hadden in de afgelegen locatie van onze melkveehouderij, kregen ze pas veel te laat inzicht in wat er moest gebeuren om de aansluiting te realiseren. Bij het betrekken van onze nieuwe boerderij moesten we daarom tijdelijk gebruik maken van noodvoorzieningen. Een aggregaat voor stroom en een FRITZ!Box satellietverbinding voor internet en telefonie.

Deze tijdelijke oplossingen, evenals de extra kosten die gemaakt moesten worden om bestaande verbindingen door te trekken, konden gelukkig verhaald worden op de leveranciers. Want dit was uiteraard niet inbegrepen bij de offerte die wij destijds ontvangen hadden. Het ging om behoorlijke bedragen. Als we geen rechtsbijstandsverzekering hadden afgesloten, hadden we geen recht gehad op juridische hulp. Er komt zo veel op je af in zo’n situatie. Van de correspondentie met de rechtbank tot de financiële discussies met de leveranciers. Er viel een last van onze schouders doordat we volledig konden vertrouwen op de juristen van Univé Oost en alle kosten voor dit proces gedekt waren.”

Inbraakpreventie

“Wij zijn trots op ons melkveebedrijf en organiseren met regelmaat rondleidingen op ons bedrijf en ontvangen schoolklassen. Ook begeleiden we stagiairs van het Zone College. Laatst hadden we een journalist te gast die een artikel schreef over de milieuvriendelijke manier waarop wij mest scheiden. Naast onze vaste relaties, zijn we helaas ook al eens verrast door ongewenst bezoek. Diefstal ligt op de loer op zo’n locatie in het buitengebied. Daarom hebben wij ons nieuwe erf voorzien van een goed camerasysteem, de gebouwen voorzien van een alarmsysteem en de dieselolietank met een goed slot beveiligd. Zo hebben we altijd bewijsmateriaal, mocht er sprake zijn van inbraak en kunnen we daardoor de kosten van onze opstalverzekering laag houden. Dat was een goede tip van onze relatiemanager, die ons eens in de twee jaar bezoekt om ons verzekeringspakket van A tot Z door te nemen.”

Thuis in de agrarische sector

Henk: “Dat Univé Oost thuis is in de agrarische sector biedt ons vele voordelen. Zij weten wat er speelt, zij kennen mogelijke risico’s. Dat realiseer je je zelf vooraf niet altijd. Van de 100 keer gaat het 99 keer goed. Maar als het fout gaat op een boerenbedrijf, dan zijn de gevolgen vaak niet te overzien. Het geeft rust als je weet dat alles goed geregeld is.”

Joke haakt aan: “Ik weet niet anders dan dat we verzekerd zijn via (de rechtsvoorgangers van) Univé Oost. Misschien al wel vanaf de oprichting in 1852, de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Lonneker (“de Lönneker Braandkas”), zeg maar de toenmalige Enschedese afdeling. Eerst alleen tegen brandschade, later uitgebreider. In de tijd dat mijn ouders het bedrijf runden, hadden we nog geen rechtsbijstandverzekering. Gelukkig is dat toen goed gegaan. We zijn blij dat we onze bedrijfsverzekeringen nu goed op orde hebben. Mede dankzij onze relatiemanager van Univé Oost!”

Henk Aalpol met zijn melkvee

Zijn de risico's van jouw onderneming goed afgedekt?

Maak een afspraak met één van onze agrarische adviseurs. Ze komen graag op jouw boerenbedrijf langs voor een verzekeringscheck en een persoonlijk gesprek!

Maak een afspraak Meer informatie