Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

Univé Oost wenst jou

fijne paasdagen!

Paasvuur: een mooie traditie maar niet zonder risico's!

Na twee jaar zonder paasvuur kijkt iedereen er naar uit dat op 1e of 2e Paasdag het vreugdevuur weer wordt ontstoken. Nu de coronarestricties zijn opgeheven, lijkt niets gemeenten en buurtverenigingen in de weg te staan om een grote stapel snoeihout in vlammen te laten opgaan. Ook de toeschouwers hebben er zin in. Een mooie traditie die stamt uit een ver verleden. Maar niet geheel zonder risico… 

Wees goed voorbereid!

Houd je aan de regels

Voordat het Paasvuur ontstoken wordt, dienen de organisatoren de beleidsregels van de overheid te volgen. Deze zijn opgesteld in het kader van brandveiligheid, milieuwetgeving en bodembescherming. Zo moet bijvoorbeeld de afstand van het Paasvuur ten opzichte van gebouwen, bebouwde kom, bos en heidevelden minimaal 100 meter bedragen. Het is niet toegestaan om andere stoffen/voorwerpen dan snoeihout aan de Paasbult toe te voegen en dient er bij de ontsteking van het paasvuur een deugdelijk brandblusapparaat van minimaal 6 kg aanwezig te zijn. Loopt het onverhoopt uit de hand? Bel dan direct 112.

Niet zomaar aan de slag

Mag iedereen dan zomaar een paasvuur maken? Nee, ook daar zijn regels voor opgesteld. Om een paasvuur te mogen maken is een vergunning van de gemeente nodig. Vaak wordt er één ‘stookontheffing’ per dorp of buurtschap verleend aan een maatschappelijke organisatie.

Particulieren kunnen bij de gemeente dus geen aanvraag indienen. Wist je dat je als organisatie ook een aansprakelijkheidsverzekering dient af te sluiten voor het organiseren van een paasvuur? Jouw verzekeringsadviseur van Univé kan je hier alles over vertellen. Klik hier om een afspraak te maken.

Optimaal genieten

Ga je kijken bij een paasvuur? Houd dan ook rekening met een aantal dingen. Let bijvoorbeeld goed op hoe de wind staat en kies op basis daarvan je plek. Trek ook geen brandbare kleding aan. Nylon of andere plastic vezels zijn erg brandbaar en smelten snel vast aan de huid wanneer je kleding vlam vat. De rondvliegende, brandbare deeltjes die opstijgen door de hoge temperaturen van het paasvuur kunnen de oorzaak zijn van brandschade of vervelende brandwonden. Wees goed voorbereid en op je hoede, zodat je optimaal van het paasvuur kan genieten.

Fijne, en veilige pasen!