Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

Voorkom brand

op jouw bedrijf

De helft van alle branden in gebouwen wordt volgens schattingen veroorzaakt door de technische installatie. Doordat de technische installaties steeds complexer worden zal dit aantal gaan oplopen. Volgens het verbond van verzekeraars schiet de inspectie volgens de NEN1010 en NEN 3140 te kort op het gebied van de brandveiligheid. Daarom heeft het Verbond van Verzekeraars samen met Uneto-VNI en I-keur een nieuwe inspectiemethode ontwikkeld: de NTA 8220.

SCIOS Scope 10 inspectie voor jouw brandverzekering

Voor de inspectie van het brandrisico op elektrisch materieel is door de elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche een specifieke inspectie ontwikkeld: Scope 10. Deze inspectie is gebaseerd op de NTA8220.

Deze nieuwe inspectiemethode vervangt niet de NEN 3140 (die gericht is op persoonsbeveiliging), maar focust zich op het brandrisico. Met name het verhoogde brandrisico in bepaalde ruimtes. Denk hierbij aan laagspanningsruimte, stookruimte, schakel- en verdeelinrichtingen, bedrijfskeukens, een productieomgeving met veel vervuiling of vocht waar gebruikt wordt gemaakt van elektrisch materiaal en ruimtes met bijtende dampen en gassen. Bijvoorbeeld ammoniakdampen in veestallen.

Wat zijn de gevaren?

Door toenemende automatisering en mechanisering wordt steeds meer gevraagd van een elektrische installatie. Verouderde bekabeling of overbelaste groepen worden zonder de juiste apparatuur vaak niet opgemerkt. Door kortsluiting, losse bedrading, afwezigheid van aardlekschakelaars of overbelasting kan een brand met enorme gevolgen ontstaan. Een beginnende brand kan zich via brandbare materialen razendsnel verspreiden en zo het bedrijf volledig stilleggen. Naast materiële schade en/of dode dieren is er natuurlijk ook kans op persoonlijke ongevallen.

Wanneer is een inspectie verplicht?

Univé Oost eist voor bepaalde bedrijven een Scope 10 inspectie van de elektrische installatie. Een thermografisch onderzoek of hotspotmeting is onderdeel van de elektra inspectie.

Heb je personeel in dienst? Dan zijn vanuit de Arbowet de normen NEN 1010 en NEN 3140 van toepassing. Je moet aantonen dat jouw installatie aan deze normen voldoet. Dit doe je door de installatie te laten keuren. Vaak kan een keuringsbedrijf ook beide keuringen in één keer uitvoeren.

Wie mag de inspectie uitvoeren?

Keuring Service Nederland (KSN) is gecertificeerd voor Scope 10. Kijk voor de overige gecertificeerde bedrijven op de website van Scios en selecteer op Scope 10.

Rapport waarmee je aan de slag kunt

De inspectie van jouw installatie brengt eventuele problemen aan het licht. Alle gebreken worden overzichtelijk vermeld in het rapport. Met dit rapport weet je precies waar de eventuele gebreken zich bevinden. Zijn er gebreken aanwezig? Dan moeten deze verholpen worden. In het rapport staat wanneer je de gebreken uiterlijk moet herstellen. Schakel hiervoor je eigen installatiemonteur in.

Wat doe je met de herstelverklaring?

Na herstel van de gebreken ontvang je van de installatiemonteur de ingevulde en getekende herstelverklaring. Stuur je deze herstelverklaring naar ons op? Dit hoeft alleen als Univé Oost de elektra inspectie verplicht stelt.

Wat kost een elektra inspectie?

De kosten voor een elektra inspectie door Keuring Service Nederland zijn gebaseerd op de oppervlakte gebouwen die je hebt. Bij KSN krijg je als klant van Univé Oost een korting van 10% op de m2 tarieven. Deze korting geldt niet voor de extra verdeelinrichtingen. Daarnaast krijg je van ons € 250,- retour als KSN de elektra inspectie heeft uitgevoerd en wij van jou de getekende herstelverklaring hebben ontvangen.

Hoe lang duurt een elektra inspectie?

Een elektra-inspectie duurt ongeveer 3 uur. Het heeft de voorkeur dat je zelf aanwezig bent tijdens de inspectie. De inspecteur kan dan namelijk een toelichting geven over de brandveiligheid van de elektrische installaties.

Heb je vragen? Of wil je extra informatie?

Neem contact op met je adviseur op 088 – 3300 300 of mail je vraag naar oost@unive.nl.