Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

Verduurzaming

& MVO

Maak een afspraak

Betekenisvol ondernemen

Bij Univé willen we ons werk goed doen én van betekenis zijn voor de wereld om ons heen. Wij geloven in betekenisvol ondernemen en dat komt terug in alles wat we doen. Wij hopen dat wij door te werken aan een positieve klimaatverandering, duurzame mobiliteit, recycling, duurzaam bouwen en werken jou inspireren hetzelfde te doen. Wanneer er door deze veranderingen risicoverzwaring in jouw onderneming optreedt, helpen we graag met het voorkómen, nemen of juist uitsluiten van deze risico’s. Al onze zakelijke klanten zijn uniek en dat vraagt om maatwerk. Ons betrokken en enthousiaste team weet wat er speelt in jouw sector én regio en erkent het belang van het veiliger maken van jouw duurzame bedrijf. Maak een afspraak met één van onze zakelijke adviseurs en wij helpen jou graag op weg.

Maak een afspraak

Duurzame zekerheid

Het thema duurzaamheid speelt, net als in vele branches, ook bij agrariërs een grote rol. Veel boerenbedrijven met asbestdaken zijn zich bewust van de risico’s. Als één van de grootste agrarisch verzekeraars van Nederland herkent Univé deze risico’s. De betrokkenheid bij onze agrarische klanten is groot. Daarom hebben wij het nieuwe energieconcept ‘Duurzame zekerheid’ bedacht.

In samenwerking met diverse enthousiaste partners maakt Univé asbestdaken van boerenbedrijven asbestvrij en voorziet deze van zonnepanelen.

Meer over Duurzame Zekerheid

Zonnepanelen en bijbehorende veiligheidsvoorschriften

Agrarisch adviseur Robert Veerbeek van Univé vertelt meer over de eisen waar zonnepanelen aan moeten voldoen. Denk hierbij aan veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties (NEN 1010) en de montage normen NEN-EN-IEC 62446 en NEN 7250. Daarnaast wordt in bepaalde gevallen een SCOPE 12 keuring verplicht gesteld. Een Scope 12 inspectie is een complete controle van de zonnepaneelinstallatie. Indien er tijdens deze controle constateringen zijn gedaan dan dient de installateur dit te herstellen en na herstel de herstelverklaring te ondertekenen.

Risico's zonnepanelen

Zonnepanelen liggen vaak op veestallen zoals een varkensschuur of ligboxenstal voor rundvee. Onderschat daarom de risico’s van zonnepanelen niet, al voldoen jouw zonnepanelen aan de SCIOS Scope 12 eisen. Mocht er brand uitbreken aan de zonnepanelen, dan breng je hiermee het vee, maar ook de grond in gevaar. Met een milieuschadeverzekering, en de juiste dekking voor de opruimingskosten, hoef jij je geen zorgen te maken. Het opruimen van zonnepanelen, resten die terechtkomen in mestputten en glasdeeltjes die in en om de stal en in weides terechtkomen na een brand. Boeren zijn vaak al gewend om een keuring voor elektra te doen, dus een aanvullende keuring voor zonnepanelen is niets nieuws.

Maak een afspraak

Onbekende risico's en verplichtingen

Robert Veerbeek merkt dat veel agrarische ondernemers vragen hebben omdat ze niet bekend zijn met bovenstaande risico’s en verplichtingen die verduurzaming met zich meebrengt. Met 225 jaar aan ervaring in agrarische verzekeringen geven wij jou graag persoonlijk advies.

Verduurzaming

Naast zonnepanelen zijn er natuurlijk nog veel meer opties om jouw bedrijf te verduurzamen. Denk aan het vervangen van bestaande verlichting door led verlichting, warmte terugwin installaties en frequentieregelaars, duurzaam bouwen, recyclen en ga zo maar door. Wij nemen graag de risico’s die verduurzaming heeft voor jouw bedrijf met je door. We vertellen je over het verlagen van je risico wanneer je oude isolatiematerialen vervangt voor bijvoorbeeld glaswol/steenwol. Wanneer je risico’s lager zijn, is je premie dat automatisch ook. We creëren bewustwording die kan leiden tot een betere risicopreventie. 

Risicoadvies voor ondernemers

Maak een afspraak met één van onze adviseurs voor advies over zakelijke risico's en verzekeringen. Samen willen we risico's voorkomen, schade beperken en alleen verzekeren wat echt nodig is.

Maak een afspraak