Heeft u een klacht?

Bij Univé Oost stellen wij uw belangen centraal. Het kan echter gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht heeft. Wij zien iedere klacht als een kans om de dienstverlening te verbeteren.

Hoe dient u een klacht in?

Uw klacht kunt u indienen via ons klachtenformulier, door te mailen naar klachten.oost@unive.nl of schriftelijk bij:

Univé Oost
Postbus 39
7140 AA  Groenlo

  • Beschrijf zo precies mogelijk wat er is gebeurd en waarover u niet tevreden bent.
  • Geef aan wat volgens u de beste oplossing is.
  • Stuur zo mogelijk kopieën van alle belangrijke papieren mee en bewaar zelf de originelen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Nadat u een klacht heeft ingediend, ontvangt u binnen 10 werkdagen een reactie van ons. Lukt dat niet (bijvoorbeeld omdat meer onderzoek nodig is), dan laten wij u weten wanneer u wél een reactie kunt verwachten.

Kifid

Slagen wij er naar uw mening niet in om het probleem tot uw tevredenheid op te lossen? Dan kunt u zich wenden tot de ombudsman van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ook kunt u zich tot de burgerlijke rechter wenden.

Het adres van Kifid is:
Kifid
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag