De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen Univé Oost en heeft een aantal formele taken. Ook vervult de raad een belangrijke rol als klankbord voor de Raad van Bestuur van Univé Oost. Belangrijke beslissingen worden gedaan door de Ledenraad.

Samenstelling Ledenraad Univé Oost

De Ledenraad vormt een goede afspiegeling van ons ledenbestand. Zowel particuliere als zakelijke relaties uit het werkgebied van Univé Oost hebben zitting. De leden zijn goed op de hoogte van Univé en Univé Oost in het bijzonder. Daarom kunnen zij uw belangen als lid van onze coöperatie goed behartigen. 

De ledenraad van Univé Oost bestaat uit de volgende leden:

 • Mw. G.P.L. ter Denge-Alards (Gerda) – voorzitter | Losser
 • Dhr. J.A.G. Arkink (Johan) – vicevoorzitter | Weerselo
 • Mw. A. Agus (Angela) | Hengelo (O)
 • Dhr. B.A.C.M. Bomers (Ben) | Groenlo
 • Dhr. C. van den Bos (Chris) | Winterswijk
 • Dhr. J.J.M. Brouwer (Hans) | Oldenzaal
 • Dhr. T. Eggink (Teun) | Laren (Gld.)
 • Dhr. G. Gielink (Gerard) | Varsseveld
 • Dhr. K.F. Isinhofer (Klaus) | Borculo
 • Dhr. A. Klein Bluemink (Arjan) | Ruurlo
 • Dhr. M.F.J. Krabbe (Marc) | Didam
 • Dhr. J.G.J. Kraesgenberg (Jan) | Overdinkel
 • Dhr. L. Kruik (Leendert) | Didam
 • Mw. M.F. ter Laak (Madelène) | Oldenzaal
 • Mw. F.E.P. Sanderink (Francis) | Beuningen
 • Dhr. H.B. Spekschoor (Harry) | Lichtenvoorde
 • Dhr. R.G.J. Swienink (René) | Ruurlo
 • Dhr. W. Truitman (Walter) | Ambt Delden
 • Dhr. A.J.J. Vanhommerig (Alex) | Enschede

 

Ledenraad Univé Oost

Bovenste rij v.l.n.r.: René Swienink, Klaus Isinhofer, Madelène Ter Laak, Harry Spekschoor, Chris van den Bos, Gerard Gielink, Jan Kraesgenberg, Leendert Kruik, Ben Bomers, Jos Johannink (inmiddels afgetreden).

Onderste rij v.l.n.r.: Teun Eggink, Gerda ter Denge, Alex Vanhommerig, Johan Arkink, Angela Agus en Francis Sanderink.

Op de foto ontbreken: Hans Brouwer, Arjan Klein Bluemink, Marc Krabbe en Walter Truitman.

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Lees hier meer over de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.