Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

Blusmiddelen

Blusmiddelen, welke zijn er? En welke is de beste voor jouw bedrijf?

Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid op jouw bedrijf. Hiervoor gelden diverse wettelijke regels. Ook Univé Oost kent eisen waar je aan moet voldoen. Deze staan op je polisblad.

Helaas bestaat er altijd een kans dat er brand uitbreekt. In zo’n situatie telt iedere seconde. Ontdek je een brand, dan kun je brandschade beperken door snel te handelen. Gebruik van een goed blusmiddel is hierbij essentieel.

De tekst gaat verder onder de soorten blusmiddelen

Soorten blusmiddelen

Sproeischuimblusser

 • Verplaatsbaar brandblusmiddel, verkrijgbaar in verschillende groottes
 • Sproeischuim dekt de brandhaard af
 • Het blusmiddel is binnen een minuut leeg
 • Je moet dichter bij het vuur staan om te blussen
 • Geschikt voor kleinere branden
 • Geen nevenschade bij gebruik

Poederblussers

 • Verplaatsbaar brandblusmiddel, verkrijgbaar in verschillende groottes
 • Poeder smoort zuurstof waardoor het vuur gedoofd wordt
 • Het blusmiddel is binnen een minuut leeg
 • Je hoeft niet “dicht” bij het vuur te staan
 • Geschikt voor grotere branden
 • Kan veel nevenschade geven doordat het poeder corrosie veroorzaakt

Brandslanghaspel / water

 • Brandslanghaspels zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes
 • Water dooft het vuur
 • Je kunt blijven blussen, het raakt niet leeg zoals een handblusmiddel
 • Je hoeft niet “dicht” bij het vuur te staan
 • Geschikt voor grotere branden
 • Kan veel nevenschade geven door bluswater

CO2-blusser

(mag niet worden meegeteld voor het minimale aantal blusmiddelen)

 • Verplaatsbaar brandblusmiddel, verkrijgbaar in verschillende groottes
 • CO2-gas verdrijft voor korte tijd de aanwezige zuurstof waardoor het vuur dooft
 • Het blusmiddel is binnen een minuut leeg
 • Je moet dichter bij het vuur staan om te blussen
 • Geschikt voor kleinere branden
 • Geen nevenschade bij gebruik

Kies het juiste blusmiddel
Welk blusmiddel je nodig hebt, hangt af van wat er brandt of kan branden. Blusmiddelen zijn geschikt om bepaalde soorten materialen die branden te blussen. Het kan gevaarlijk zijn om met een verkeerd blusmiddel een brand te blussen. Met een brandslanghaspel vuur in elektrische apparatuur blussen is geen goed idee. Op elk blusmiddel wordt aangegeven voor welke brandklasse deze geschikt is. Bepaalde blusmiddelen zijn geschikt voor meerdere klassen, andere alleen voor één klasse. Bepaal dus eerst de brandklasse(n) en controleer dan of het blusmiddel geschikt is voor die klasse. Bij twijfel vraag je leverancier.

 • Brandklasse A:  Vaste stoffen zoals hout, papier en textiel                                                                         
 • Brandklasse B:  Vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen, zoals olie of benzine                         
 • Brandklasse C:  Gassen zoals butaan, propaan en aardgas                                                                         
 • Brandklasse D:  Brandbare metalen zoals staal, magnesium, natrium en kalium                               
 • Brandklasse F:   Vetten en oliën               

Poederblussers hebben een grote bluscapaciteit, maar hebben ook de naam om veel nevenschade te veroorzaken. Het poeder verspreidt zich erg ver en tast metalen en dus ook elektronica aan. In een omgeving met een lage brandkans en weinig brandbare zaken, bijvoorbeeld een kantoor of technische ruimte, is het daarom verstandiger om een schuimblusser te plaatsen. De meeste beginnende branden kunnen hiermee geblust worden.

Met brandslanghaspels kan het blussen gevaarlijk zijn als er veel elektra of elektronica aanwezig is. Ook in die gevallen is het verstandig om een schuimblusser te plaatsen.

Is de brandkans hoger? En zijn er veel brandbare zaken of brandbare bouwmaterialen aanwezig? Bijvoorbeeld in een werkplaats, veestallen met brandbare isolatie of een hooi of stro opslag. Plaats dan een (extra) poederblusser of brandslanghaspel. Plaats bij grote technische/elektrische installaties een (extra) poederblusser. Daarmee is de kans groter om een beginnende brand te blussen. Er ontstaat wel nevenschade, maar dat is beter dan dat het gehele gebouw afbrandt.          

Hoeveel en hoe groot moeten de blusmiddelen zijn
Omdat elk bedrijf zijn eigen risico heeft, is er geen uniforme regel voor het aantal en soort blusmiddelen binnen een bedrijf. Dit is onder andere afhankelijk van:

 • De grootte van het gebouw
 • Het aantal ruimtes binnen het gebouw
 • Het soort bedrijfsactiviteiten (met betrekking tot het brandrisico)

De minimale grootte van een handblusmiddel is bij poeder 6 kg en sproeischuim 6 liter. Voor brandslanghaspels is de minimale lengte afhankelijk van de grootte van de ruimte. Blusmiddelen moeten altijd goed zichtbaar en bereikbaar zijn.

Controle van de blusmiddelen
Het periodiek keuren van blusmiddelen en brandslanghaspels is een wettelijke verplichting. Ook Univé Oost stelt dat verplicht.

Er is vaak onduidelijkheid over hoe vaak blusmiddelen gekeurd moeten worden. Is het één keer per jaar of één keer per twee jaar? Volgens de wet mogen blusmiddelen één keer per twee jaar gekeurd worden. Echter fabrikanten en controlebedrijven geven na twee jaar geen garanties meer. Ook moet bepaald onderhoud na 5 jaar plaats vinden, hiervoor moet dan een extra afspraak gemaakt worden.

Daarnaast is het voor de veiligheid van jou, de dieren en eventuele medewerkers belangrijk dat een blusmiddel werkt. Een kleine brand kan namelijk snel uitbreiden. Hoe sneller een brand wordt geblust, hoe kleiner de schade. Wij adviseren daarom de blusmiddelen binnen jouw bedrijf één keer per jaar te laten keuren door een REOB erkend onderhoudsbedrijf volgens de hiervoor van toepassing zijnde Nen-norm.

Leveranciers en onderhoudsbedrijven
Levering mag door elk bedrijf plaats vinden. Controle en onderhoud van blusmiddelen mag alleen door REOB erkende bedrijven plaats vinden. Deze bedrijven kunnen niet alle merken en type blusmiddelen controleren. Om problemen te voorkomen kun je het blusmiddel beter bij een onderhoudsbedrijf kopen.

Samenwerking met Everink Brandbeveiliging

Univé Oost heeft een samenwerking met Everink Brandbeveiliging. Als je een brandverzekering bij Univé Oost hebt afgesloten, dan krijg je korting op de blusmiddelen en het onderhoud bij Everink Brandbeveiliging. Meer informatie over Everink Brandbeveiliging vind je op hun website. Ook zijn ze telefonisch te bereiken op 0544-468235.