Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

Elektra

Veilige elektrische installatie bij agrarisch ondernemers

Veel branden ontstaan door een gebrek in de elektrische installatie. Of de daarop aangesloten apparatuur. Naast een gebrek kan er ook sprake zijn van overbelasting of niet goed aangesloten elektrische apparatuur. Ook niet vreemd, er komt immers steeds meer elektrische apparatuur bij.

Met een veilige elektrische installatie heeft jouw bedrijf niet alleen een lagere kans op brandschade. Het is ook veiliger voor jouw personeel en de kans op uitval van apparatuur, bedrijfsstilstand en zelfs brand neemt af.

Waar kun je als agrariër op letten en wat kun je doen om brand te voorkomen? Lees verder voor onze tips!

Tips voor een veilige elektrische installatie


Aanleg en uitbreidingen

 • Schakel een gespecialiseerd bedrijf in voor het aanleggen of wijzigen van de elektrische installatie.
 • Leg de elektrische installatie aan volgens de eisen in de NEN 1010. Dit geldt ook voor wijzigingen en uitbreidingen van installaties. Inclusief de onderdelen van de bestaande installatie die door wijzigingen en uitbreidingen worden beïnvloed.
 • Zorg ervoor dat de krachtgroepen in een verdeelkast voorzien zijn van een aardlekschakelaar.
 • Laat een opleveringsinspectie volgens de eisen in de NEN 1010 uitvoeren bij aanleg of uitbreiding van de elektrische installatie.
 • Overweeg het aanleggen van branddetectie. Branddetectie is nog niet verplicht, maar wel sterk aan te raden in ruimtes waar de kans op brand groot is. Denk bijvoorbeeld aan de technische ruimte. Branddetectie is in een technische ruimte te realiseren door middel van een rookmelder die is aangesloten op de Wifi en meldingen doorgeeft aan de mobiele telefoon. Of door het plaatsen van een temperatuursensor die is aangesloten op het klimaatalarm.

Gebruik en onderhoud: Waar kun je zelf op letten?

Je denkt er niet meteen aan, maar ook elektrische installaties worden gebruikt, raken beschadigd en hebben onderhoud nodig. Let daarbij op de volgende zaken:

 • Sluit apparaten zoveel mogelijk aan op een stopcontact en voorkom losse stekkerblokken of verlengsnoeren.
 • Rol kabelhaspels bij gebruik volledig af.
 • Houd stopcontacten, (Tl)-armaturen, schakelkasten en kabelgoten vrij van stof en spinrag.
 • Vervang defecte Tl-buizen en slechte starters. Doe dit direct zodra je er één opmerkt.
 • Maak ventilatoren regelmatig schoon.
 • Bij veestallen zijn vaak knaagdieren in de buurt. Zij kunnen kabels flink beschadigen. Dit kan kortsluiting of brand veroorzaken. Goede ongediertebestrijding is erg belangrijk.
 • Instrueer de werknemers en de kinderen over veilig gebruik van elektriciteit en elektrische apparaten.
 • Controleer de installatie en apparatuur, zoals verlichting en bekabeling regelmatig op beschadigingen. Doe dit minimaal één keer per jaar. Laat een beschadiging zo snel mogelijk repareren door een erkende installateur.
 • Zorg ervoor dat de lasdozen en verdeelkasten goed zijn afgesloten. Zo kan er geen vocht, vuil of ongedierte binnendringen. Hiermee voorkom je storingen en zelfs brand.
 • Zorg ervoor dat elektrakabels goed bevestigd zijn om te voorkomen dat draden worden losgetrokken. Bevestigen kan met kabelbeugels, -zadels of kabelgoot. Kabelgoten moeten een open constructie hebben. Dit vermindert de kans op vraatschade.
 • Elektrische installaties, waaronder Tl’s en schakelkasten, hebben kwalificaties ten aanzien van het stof- en waterdicht zijn. De stof- en waterdichtheid van elektrische onderdelen moet overeenkomen met de (mogelijke) aanwezigheid van stof, vocht en water in de ruimte waarin ze geplaatst zijn. Je voorkomt hiermee dat er stof of vocht bij het schakelmateriaal komt, waardoor er een storing of brand kan ontstaan.
 • Beperk het gebruik van warmtelampen. Laat warmtelampen niet onnodig lang branden, hang deze op een goede hoogte op aan metalen kettingen en voorzie de lampen van een veiligheidskorf.
 • Controleer regelmatig stekkers en wandcontactdozen op corrosie. Met name in ruimtes waar zich dieren bevinden. Het risico hierop is het grootst bij varkens. Gassen als ammoniak zorgen voor snelle aantasting van stekkers en stopcontacten. Zo ontstaat weerstand en warmte. De warmte kan oplopen met brand tot gevolg.

 Specifieke tips voor regel- en klimaatapparatuur

De belangrijkste oorzaken van uitval van de regelapparatuur zijn slijtage, een storing in de elektriciteitstoevoer en ouderdom. Zo voorkom je deze uitval en beperk je schade:

 • Zorg voor optimale aanleg en onderhoud van regelapparatuur
 • Zorg voor een goede overspanningsbeveiliging en potentiaalvereffening.
 • Zorg voor een overbruggingsschakelaar op de klimaat- of frequentieregelaar. De ventilator kan dan handmatig draaien.
 • Test de alarminstallatie maandelijks.

Keuring elektrische installatie

Wil je weten hoe brandveilig jouw elektrische installatie is? Laat dan een Scope 10 inspectie uitvoeren. Deze inspectie is speciaal ontwikkeld voor de brandveiligheid van elektrische installaties. De Scope 10 kan ook een verplichting zijn vanuit je verzekeringspolis. Lees hier meer over de Scope 10 inspectie.