Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

Scope 10

inspectie

Voorkom brand door de elektrische installatie te keuren

Veel branden bij agrarische bedrijven ontstaan door een defect in de elektrische installatie. Vaak door kapotte, overbelaste of niet goed aangesloten elektrische apparatuur. Ook niet vreemd, er komt immers steeds meer elektrische apparatuur bij. Laat daarom defecte onderdelen zo snel mogelijk vervangen of repareren om (brand)schade te voorkomen. Met een veilige elektrische installatie heeft jouw agrarisch bedrijf niet alleen een lagere kans op schade. Het is ook veiliger voor jouw dieren en de kans op uitval van apparatuur, bedrijfsstilstand en zelfs brand neemt af. Door de elektrische installatie regelmatig te keuren, worden gebreken in de elektrische installatie opgespoord. Wanneer deze hersteld worden, voorkom je gevaarlijke situaties of zelfs brand. Daarom stelt Univé Oost een Scope 10 keuring voor bepaalde agrarische bedrijven verplicht.

Keuring volgens de Scope 10
Een Scope 10 keuring is een keuring voor het elektrisch materieel van bedrijven. De Scope 10 brengt de brandveiligheid van installaties en daarop aangesloten apparatuur in kaart. De Scope 10 is ontwikkeld in samenwerking met elektrotechnische brancheorganisaties en de verzekeringsbranche.

Personeel in dienst
Heb je personeel in dienst, dan ben je vanuit de Arbo Wetgeving mogelijk verplicht een NEN 3140 keuring uit te voeren. De NEN 3140 keuring is gericht op arbeidsveiligheid en het voldoen aan de Arbowet door het creëren van veilige werkomstandigheden.

De Scope 10 en NEN 3140 keuring hebben enige overlap, maar de Scope 10 is geen vervanging van de NEN 3140, omdat de Scope 10 specifiek gericht is op het signaleren van brandrisico’s.

De tekst gaat verder onder de tip

Tip!

Ben je vanuit de Arbo Wetgeving verplicht een NEN 3140 keuring uit te voeren? Combineer dan de Scope 10 en NEN 3140 keuring, vaak ben je voordeliger uit vanwege de overlap. Vraag je keuringsbedrijf naar de mogelijkheden. 

Hoe werkt de Scope 10 keuring
Tijdens de keuring wordt door middel van een visuele inspectie, thermografie en diverse metingen het brandrisico van de elektrische installatie in kaart gebracht. De inspecteur kijkt daarbij naar alle elektrische onderdelen die bij jouw gebouwen horen. De inspecteur let bijvoorbeeld op het gebruik van verlengsnoeren, verdeeldozen en zichtbare beschadigingen aan elektra zoals aan schakelaars en stopcontacten. Door middel van thermografie en metingen wordt duidelijk of er gebreken zijn zoals overbelasting, een defect of oververhitting in de elektrische installatie.

Tijdens de keuring voert de inspecteur een aantal testen uit:

  • Controleren van de verdelers
  • Meten van de isolatieweerstanden
  • Testen van de aarding en aardlekschakelaar
  • Detectie van hotspots met thermografie
  • Controleren van de achterliggende installatie

Je krijgt tips om de brandveiligheid binnen jouw agrarisch bedrijf te verbeteren en de inspecteur benoemt de gebreken in de installatie.

Na het uitvoeren van de keuring ontvang je het keuringsrapport. In het keuringsrapport beschrijft de inspecteur welke gebreken hij heeft geconstateerd in de elektrische installatie. Ook staat in het rapport binnen hoeveel tijd de gebreken opgelost moeten worden.  

Herstel van de gebreken
Uit het keuringsrapport blijkt of er gebreken in de installatie zijn. Deze gebreken moeten hersteld worden door een installatiebedrijf. Zodra ze hersteld zijn, wordt er een herstelverklaring opgesteld en ondertekend door het installatiebedrijf. De herstelverklaring is een bewijs dat de elektrische installatie veilig is. Stuur de ingevulde en ondertekende herstelverklaring naar Univé Oost. Staat er een verplichting voor het uitvoeren van de elektra keuring op jouw polis bij Univé Oost, dan krijg je na het inleveren van de herstelverklaring een bijdrage van Univé Oost.

De tekst gaat verder onder de tip

Tip!

Sommige keuringsbedrijven verstrekken geen herstelverklaring maar voeren een herkeuring uit als alle gebreken hersteld zijn. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn. Vraag dit na bij je keuringsbedrijf.

Wie mag een Scope 10 inspectie uitvoeren
Het installatiebedrijf moet een SCIOS Scope 10 certificering hebben. Kijk voor gecertificeerde bedrijven op https://www.scios.nl/Aangesloten-bedrijven en selecteer op Scope 10.

Na het uitvoeren van de keuring ontvang je het keuringsrapport. In het keuringsrapport beschrijft de inspecteur welke gebreken hij heeft geconstateerd in de elektrische installatie. Ook staat in het rapport binnen hoeveel tijd de gebreken opgelost moeten worden.  

Hoe vaak moet de keuring plaatsvinden
Of en hoe vaak je een keuring uit moet laten voeren verschilt per bedrijf. Op je verzekeringspolis staat of een Scope 10 keuring verplicht is en hoe vaak deze keuring moet plaatsvinden. Meestal is dat iedere 3 of 5 jaar.