Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

Zonnepanelen

Zonnepanelen op je gebouwen? Zorg dat het op een veilige manier gebeurt!

Als ondernemer met oog voor het milieu en een hoge energierekening wil je graag verduurzamen. Steeds meer agrariërs kiezen daarom voor zonnepanelen op hun gebouwen. Ook verhuur van daken voor zonnepanelen komt steeds vaker voor. Heb je een agrarisch bedrijf en loop je ook met deze plannen rond? Of liggen de zonnepanelen al op je gebouwen? Lees dan verder voor onze tips!

Tips vóór de aanleg en installatie van zonnepanelen

 • Ga na welk type dakisolatiemateriaal aanwezig is. Overleg met je verzekeraar of het gebouw verzekerd kan blijven als er zonnepanelen geplaatst worden.
 • Kies bij daken met brandbaar dakisolatiemateriaal voor zonnepanelen van glas-glas (brandklasse A). Dit is minder brandbaar, maar wel zwaarder.
 • Kies voor een installatie met overspanningsbeveiliging en vlamboogdetectie.
 • Schakel een gespecialiseerd bedrijf in voor het plaatsen van de zonnepaneleninstallatie.
 • Zorg voor een constructieberekening waaruit blijkt dat het gebouw de zonnepaneleninstallatie inclusief bedrading, montagematerialen etc. kan dragen. Ook andere zaken die aan het dak zijn bevestigd, zoals isolatie en ventilatoren, moeten meegenomen worden. Belangrijk is dat het gebouw voldoet aan de norm. Dit is de norm die geldig was tijdens de bouw van het gebouw. Bewaar de constructieberekening. Bij schade moet je aan kunnen tonen dat het gebouw sterk genoeg is om de totale last van de zonnepanelen te dragen.

Tips over het aanleggen van de zonnepaneleninstallatie

 • Monteer de zonnepanelen volgens NEN 7250:2014/A1:2015
 • De elektrische installatie moet voldoen aan NEN1010 / NEN-EN-IEC 62446. Laat de installatie opleveren volgens deze normen.
 • Zorg ervoor dat de rode en zwarte kabels van elkaar gescheiden zijn. Gebruik een kabelgoot of -ladder vrij van het dak.  
 • Zorg ervoor dat ter plaatse van doorvoeren door het dak (brandwerende) kabelbeschermers worden gebruikt.
 • Plaats de omvormers bij voorkeur buiten tegen een muur van het gebouw. Plaats je de omvormers toch binnen? Hang de omvormers op een onbrandbare ondergrond en 2 meter rondom vrij van brandbare zaken. Zorg ervoor dat de ruimte droog en stof- en ammoniakvrij is en goed geventileerd wordt. Plaats een rookmelder in de nabijheid van de omvormers.
 • Gebruik omvormers die voorzien zijn van ingeschakelde vlamboogdetectie.
 • Het snel en veilig uitschakelen van de zonnepaneleninstallatie kan nodig zijn in noodgevallen zoals brand, elektrocutiegevaar of voor onderhoudsdoeleinden. Plaats daarom de schakelaars op een goed bereikbare én duidelijk zichtbare plek.
 • Sluit de connectoren aan zoals wordt voorgeschreven door de leverancier. Alle connectoren moeten van hetzelfde merk en type zijn.
 • Laat na aanleg een opleveringsinspectie uitvoeren door een erkend onafhankelijk keuringsbedrijf en laat eventuele fouten direct herstellen. Een Scope 12 opleveringsinspectie wordt door de meeste verzekeraars geaccepteerd. Bewaar het rapport van de opleveringsinspectie.

Bespreek bovenstaande tips met je leverancier en leg ze waar nodig vast in de overeenkomst.

Tips bij gebruik en onderhoud

 • Zorg dat de aanwezige vlamboogdetectie ingeschakeld staat.
 • Laat de zonnepanelen minimaal één keer per jaar uitwendig controleren op gebreken en maak ze schoon. Vervuiling maar ook ongedierte wordt op deze manier verwijderd. Voer deze controle ook uit na iedere storm of hagelbui.
 • Laat periodiek een Scope 12 inspectie uitvoeren. Dit kan ook een verplichting zijn vanuit je verzekeringspolis. Lees hier meer over de Scope 12 inspectie.

Tips bij verhuur van je dak voor zonnepaneleninstallaties

Je dak verhuren voor zonnepanelen komt steeds vaker voor. Heb je je dak verhuurd of loop je met deze plannen rond? Naast bovenstaande tips, hebben wij nog de volgende tips:

 • Leg alle afspraken en eventuele verplichtingen van je verzekeraar in een overeenkomst met je huurder vast.
 • Leg vast dat de huurder meewerkt aan verplichtingen vanuit wet- en regelgeving en de verzekering. Zowel bij aangaan van de verhuur, maar ook bij wijzigingen in de toekomst. 
 • Controleer of de afspraken en verplichtingen juist uitgevoerd zijn door de huurder van je dak(en).

Tips bij plaatsing energie opslagsystemen (batterijen)

 • Plaats energie opslagsystemen buiten het gebouw op minimaal 10 meter afstand van de gebouwen.
 • Overleg op tijd met je verzekeringsadviseur over je plannen en vraag of er nog andere verplichtingen van toepassing zijn.