Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

Blusmiddelen

Blusmiddelen, welke zijn er? En welke is de beste voor jouw bedrijf?

Bezit jij een bedrijfspand of huur je er één? Dan ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Hiervoor gelden diverse wettelijke regels. Ook Univé Oost als verzekeraar van je inventaris of gebouw stelt eisen waar je aan moet voldoen. Deze staan op je polisblad.

Helaas bestaat er altijd een kans dat er brand uitbreekt. In zo’n situatie telt iedere seconde. Ontdek je een brand, dan kun je brandschade beperken door snel te handelen. Gebruik van een goed blusmiddel is hierbij essentieel.

Er zijn meerdere soorten blusmiddelen die je kunt gebruiken. Hieronder een overzicht. Ook geven we je inzicht in de werking ervan.

De tekst gaat verder onder de soorten blusmiddelen

Soorten blusmiddelen

Sproeischuimblusser

 • Verplaatsbaar brandblusmiddel, verkrijgbaar in verschillende groottes
 • Sproeischuim dekt de brandhaard af
 • Het blusmiddel is binnen een minuut leeg
 • Je moet dichter bij het vuur staan om te blussen
 • Geschikt voor kleinere branden
 • Geen nevenschade bij gebruik

Poederblussers

 • Verplaatsbaar brandblusmiddel, verkrijgbaar in verschillende groottes
 • Poeder smoort zuurstof waardoor het vuur gedoofd wordt
 • Het blusmiddel is binnen een minuut leeg
 • Je hoeft niet “dicht” bij het vuur te staan
 • Geschikt voor grotere branden
 • Kan veel nevenschade geven doordat het poeder corrosie veroorzaakt

Brandslanghaspel / water

 • Brandslanghaspels zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes
 • Water dooft het vuur
 • Je kunt blijven blussen, het raakt niet leeg zoals een handblusmiddel
 • Je hoeft niet “dicht” bij het vuur te staan
 • Geschikt voor grotere branden
 • Kan veel nevenschade geven door bluswater

CO2-blusser

(mag niet worden meegeteld voor het minimale aantal blusmiddelen)

 • Verplaatsbaar brandblusmiddel, verkrijgbaar in verschillende groottes
 • CO2-gas verdrijft voor korte tijd de aanwezige zuurstof waardoor het vuur dooft
 • Het blusmiddel is binnen een minuut leeg
 • Je moet dichter bij het vuur staan om te blussen
 • Geschikt voor kleinere branden
 • Geen nevenschade bij gebruik

Blusdeken

 • Geschikt voor het doven van een beginnende brand
 • Alleen gebruiken als de gehele brand met een blusdeken afgedekt kan worden
 • Stopt de zuurstoftoevoer zodat het vuur gedoofd wordt
 • Vaak niet geschikt voor frituurbranden
 • Geen nevenschade bij gebruik
 • Een blusdeken is geen blusmiddel, maar kan wel een vuur doven. Denk aan vlam in de pan of een brand in een metalen afvalbak.

Kies het juiste blusmiddel
Welk blusmiddel je nodig hebt, hangt af van wat er brandt of kan branden. Blusmiddelen zijn geschikt om bepaalde soorten materialen die branden te blussen. Het kan gevaarlijk zijn om met een verkeerd blusmiddel een brand te blussen. Met een brandslanghaspel vuur in elektrische apparatuur blussen is geen goed idee. Op elk blusmiddel wordt aangegeven voor welke brandklasse deze geschikt is. Bepaalde blusmiddelen zijn geschikt voor meerdere klassen, andere alleen voor één klasse. Bepaal dus eerst de brandklasse(n) en controleer dan of het blusmiddel geschikt is voor die klasse. Bij twijfel vraag je leverancier.

 • Brandklasse A:  Vaste stoffen zoals hout, papier en textiel                                                                         
 • Brandklasse B:  Vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen, zoals olie of benzine                         
 • Brandklasse C:  Gassen zoals butaan, propaan en aardgas                                                                         
 • Brandklasse D:  Brandbare metalen zoals staal, magnesium, natrium en kalium                               
 • Brandklasse F:   Vetten en oliën               

Poederblussers hebben een grote bluscapaciteit, maar hebben ook de naam om veel nevenschade te veroorzaken. Het poeder verspreidt zich erg ver en tast metalen en dus ook elektronica aan. In een omgeving met een lage brandkans en weinig brandbare zaken, bijvoorbeeld een kantoor, is het daarom verstandiger om een schuimblusser te plaatsen. De meeste beginnende branden kunnen hiermee geblust worden.

Ook met brandslanghaspels in kantoren krijg je veel nevenschade en kan het blussen gevaarlijk zijn met alle aanwezige elektronica. Ook in die gevallen is het verstandig om een schuimblusser (op elke verdieping) te plaatsen.

Is de brandkans hoger? En zijn er veel brandbare zaken aanwezig? Bijvoorbeeld in een (hout)werkplaats. Plaats dan een (extra) poederblusser of brandslanghaspel. De kans is dan veel groter om een beginnende brand te blussen.              

Een frituurbrand blus je met een blusmiddel met brandklasse F. Andere blusmiddelen veroorzaken  gevaarlijke situaties. Zorg daarom dat er in elke bedrijfsmatige keuken met frituur een blusmiddel met brandklasse F aanwezig is.     

Hoeveel en hoe groot moeten de blusmiddelen zijn
Omdat elk bedrijf zijn eigen risico heeft, is er geen uniforme regel voor het aantal en soort blusmiddelen binnen een bedrijf. Dit is onder andere afhankelijk van:

 • De grootte van het bedrijfspand
 • Het aantal ruimtes binnen het bedrijfspand
 • Het aantal verdiepingen van het bedrijfspand
 • Het soort bedrijfsactiviteiten (met betrekking tot het brandrisico)

De minimale grootte van een handblusmiddel is bij poeder 6 kg en sproeischuim 6 liter. Voor brandslanghaspels is de minimale lengte afhankelijk van de grootte van de ruimte. Blusmiddelen moeten altijd goed zichtbaar en bereikbaar zijn.

Controle van de blusmiddelen
Het periodiek keuren van blusmiddelen en brandslanghaspels is een wettelijke verplichting. Ook Univé Oost stelt dat verplicht.

Er is vaak onduidelijkheid over hoe vaak blusmiddelen gekeurd moeten worden. Is het één keer per jaar of één keer per twee jaar? Volgens de wet mogen blusmiddelen één keer per twee jaar gekeurd worden. Echter fabrikanten en controlebedrijven geven na twee jaar geen garanties meer. Ook moet bepaald onderhoud na 5 jaar plaats vinden, hiervoor moet dan een extra afspraak gemaakt worden.

Daarnaast is het voor de veiligheid van jou en eventuele medewerkers belangrijk dat een blusmiddel werkt. Een kleine brand kan namelijk snel uitbreiden. Hoe sneller een brand wordt geblust, hoe kleiner de schade. Wij adviseren daarom de blusmiddelen binnen jouw bedrijf één keer per jaar te laten keuren door een REOB erkend onderhoudsbedrijf volgens de hiervoor van toepassing zijnde Nen-norm.

Leveranciers en onderhoudsbedrijven
Levering mag door elk bedrijf plaats vinden. Controle en onderhoud van blusmiddelen mag alleen door REOB erkende bedrijven plaats vinden. Deze bedrijven kunnen niet alle merken en types blusmiddelen controleren. Om problemen te voorkomen kun je het blusmiddel beter bij een onderhoudsbedrijf kopen.

Samenwerking met Everink Brandbeveiliging

Univé Oost heeft een samenwerking met Everink Brandbeveiliging. Als je een brandverzekering bij Univé Oost hebt afgesloten, dan krijg je korting op de blusmiddelen en het onderhoud bij Everink Brandbeveiliging. Meer informatie over Everink Brandbeveiliging vind je op hun website. Ook zijn ze telefonisch te bereiken op 0544-468235.