Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

Bouw- en

preventieadvies

Heb je bouw- of verbouwplannen voor je bedrijfspand?

Laat het jouw Univé-adviseur weten en maak gebruik van ons bouw- en preventieadvies. Als ondernemer zit je niet te wachten op bedrijfsstilstand door schade of dure aanpassingen achteraf.  Jouw adviseur brengt je in contact met een specialist die voorafgaand aan de bouw de situatie bekijkt. De specialist geeft je advies over hoe je schade door brand, storm, inbraak of waterschade kunt voorkomen of beperken. Het advies is geheel kosteloos voor klanten van Univé Oost.

Welke adviezen kun je verwachten?
Als ondernemer ben je vooral bezig met waar je goed in bent en niet altijd met (schade-)preventie. Ons advies gaat verder dan het plaatsen van brandblussers of een alarminstallatie. Er zijn veel meer zaken waar je aan kunt denken om eventuele schade binnen je bedrijf te voorkomen of te beperken.

Bijvoorbeeld onderstaande bouwkundige maatregelen:

  • Compartimentering, om ervoor te zorgen dat de schade beperkt blijft tot de ruimte waar de brand ontstaat en niet het gehele pand verloren gaat;
  • De keuze voor niet-brandbaar isolatiemateriaal, waardoor je een snelle verspreiding van het vuur, bijvoorbeeld via daken en wanden, voorkomt;
  • Het plaatsen van brandmelders op plekken met een verhoogd brandrisico om zo brand sneller te ontdekken;
  • Het installeren van een inbraakalarm bij diefstalgevoelige producten;
  • Het plaatsen van overspanningsbeveiliging en brandbeveiligingsschakelaars om het risico op brandschade of bedrijfsstilstand aanzienlijk te beperken.

Maar denk ook aan organisatorische maatregelen om de kans op schade te beperken, zoals:

  • Het instellen van een rookverbod bij een bedrijf waar veel met houtmaterialen wordt gewerkt;
  • Het instellen van een controleronde wanneer er brandgevaarlijke werkzaamheden worden verricht.

Waar bestaat het advies uit?
Het bouw- en preventieadvies bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst brengen wij de verplichtingen die de (ver)bouw met zich meebrengt in kaart om het gebouw verzekerbaar te maken en houden. Daarnaast geven wij vrijblijvend bouw- en preventieadvies om de risico’s op schade zo veel mogelijk te kunnen beperken. Ook stellen wij verplichtingen en een advies op voor het gebruik van het pand. Je ontvangt een rapport met daarin deze onderdelen.

Wat kun je zelf doen?
Als ondernemer kun je zelf ook de nodige maatregelen treffen om je bedrijfspand brandveiliger te maken, ook als je niet gaat verbouwen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van stalen vlamdovende of stalen afsluitbare afvalbakken, maar ook aan het plaatsen van rook- en brandmelders in de meterkast of technische ruimtes en het schoon houden van elektrische installaties in stoffige ruimtes.