Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

Elektra

Veilige elektrische installatie bij ondernemers

Veel branden ontstaan door een gebrek in de elektrische installatie. Of de daarop aangesloten apparatuur. Naast een gebrek kan er ook sprake zijn van overbelasting of niet goed aangesloten elektrische apparatuur. Ook niet vreemd, er komt immers steeds meer elektrische apparatuur bij.

Met een veilige elektrische installatie heeft jouw bedrijf niet alleen een lagere kans op brandschade. Het is ook veiliger voor jouw personeel en de kans op uitval van apparatuur en zelfs bedrijfsstilstand.

Waar kun je als ondernemer op letten en wat kun je doen om brand te voorkomen? Lees verder voor onze tips!


Tips voor een veilige elektrische installatie


Aanleg en uitbreidingen

 • Schakel een gespecialiseerd bedrijf in voor het aanleggen of wijzigen van de elektrische installatie.
 • Leg de elektrische installatie aan volgens de eisen in de NEN 1010 (-norm). Dit geldt ook voor wijzigingen en uitbreidingen van installaties. Inclusief de onderdelen van de bestaande installatie die door wijzigingen en uitbreidingen worden beïnvloed.
 • Zorg ervoor dat de krachtgroepen in een verdeelkast voorzien zijn van een aardlekschakelaar.
 • Laat een opleveringsinspectie volgens de eisen in de NEN 1010 (-norm) uitvoeren bij aanleg of uitbreiding van de elektrische installatie.
 • Met behulp van een aardlekautomaat met vlamboogdetectie of brandbeveiligingsschakelaar kun je het risico op branden door een elektrotechnische oorzaak aanzienlijk terugdringen. Een aardlekbeveiliging met vlamboogdetectie beschermt tegen kortsluitingen en biedt een uitgebreide bescherming tegen brand. Wanneer deze aardlekbeveiliging een vlamboog herkent, schakelt deze de stroomkring af. Hierdoor neemt deze het risico wat een vlamboog met zich meebrengt, namelijk schade in de elektrische installatie en brand, weg. Een ‘gewone’ aardlekschakelaar detecteert géén vlamboog. Deze schakelt namelijk alleen af wanneer deze een lekstroom detecteert.
 • Overweeg het aanleggen van branddetectie. Branddetectie is nog niet verplicht, maar wel sterk aan te raden in ruimtes waar de kans op brand groot is. Denk bijvoorbeeld aan de technische ruimte. Branddetectie is in een technische ruimte te realiseren door middel van een rookmelder die is aangesloten op de Wifi en meldingen doorgeeft aan de mobiele telefoon. Of door het plaatsen van een temperatuursensor die is aangesloten op het klimaatalarm.
 • Laat de installatie zo aanleggen dat het mogelijk is om een groot deel van de elektrische installaties centraal stroomloos te maken. Dan kan de elektrische installatie en aangesloten apparatuur ook geen (brand)schade veroorzaken. Schakel de stroom standaard af als er geen mensen meer aanwezig zijn in het gebouw. Zaken als alarm, noodverlichting e.d. moeten natuurlijk wel blijven functioneren.

Gebruik en onderhoud: Waar kun je zelf op letten?
Je denkt er niet meteen aan, maar ook elektrische installaties worden gebruikt, raken beschadigd en hebben onderhoud nodig. Let daarbij op de volgende zaken:

 • Sluit apparaten zoveel mogelijk aan op een stopcontact en voorkom losse stekkerblokken of verlengsnoeren.
 • Rol kabelhaspels bij gebruik volledig af.
 • Houd elektromotoren, stopcontacten, (TL)-armaturen, schakelkasten en kabelgoten vrij van stof en spinrag.
 • Vervang defecte TL-buizen en slechte starters. Doe dit direct zodra je er één opmerkt.
 • Maak luchtfilters van machines regelmatig schoon.
 • Instrueer de werknemers over veilig gebruik van elektriciteit en elektrische apparaten.
 • Controleer de installatie en apparatuur, zoals verlichting en bekabeling regelmatig op beschadigingen. Doe dit minimaal één keer per jaar. Laat een beschadiging zo snel mogelijk repareren door een erkende installateur.
 • Zorg ervoor dat besturingskasten, verdeelkasten en lasdozen goed zijn afgesloten. Zo kan er geen vocht, vuil of ongedierte binnendringen. Hiermee voorkom je storingen en zelfs brand.
 • Zorg ervoor dat elektrakabels goed bevestigd zijn om te voorkomen dat draden worden losgetrokken. Bevestigen kan met kabelbeugels, -zadels of een kabelgoot. Kabelgoten moeten een open constructie hebben. Deze zijn beter te controleren en verminderen de kans op vraatschade door ongedierte.
 • De technische ruimtes worden vaak gebruikt als extra opslagplaats. Breekt er in zo’n ruimte brand uit? Dan is het extra lastig om bij de brandhaard te komen. Sla daarom geen materialen op in technische ruimtes.
 • Zekeringen worden gebruikt om brand bij kortsluiting te voorkomen. Bij een smeltzekering brandt de smeltdraad door bij een te hoge hoeveelheid stroom. Daarna moet deze zekering worden vervangen. Automatische zekeringen schakelen zichzelf uit. Deze kunnen na een stroomonderbreking meteen weer worden ingeschakeld. Maar vergeet niet dat een zekering niet voor niets springt! Er is waarschijnlijk ergens kortsluiting of overbelasting ontstaan. Ga daarom altijd na waarom een zekering is gesprongen en los het onderliggende probleem op.
 • Elektrische installaties, waaronder verlichting en schakelkasten, hebben kwalificaties ten aanzien van het stof- en waterdicht zijn. De stof- en waterdichtheid van elektrische onderdelen moet overeenkomen met de (mogelijke) aanwezigheid van stof, vocht en water in de (buiten)ruimte waarin ze geplaatst zijn. Je voorkomt hiermee dat er stof of vocht bij het schakelmateriaal komt, waardoor er een storing of brand kan ontstaan.

Keuring elektrische installatie
Wil je weten hoe brandveilig jouw elektrische installatie is? Laat dan een Scope 10 inspectie uitvoeren. Deze inspectie is speciaal ontwikkeld voor de brandveiligheid van elektrische installaties. De Scope 10 inspectie kan ook een verplichting zijn vanuit je verzekeringspolis. Lees hier meer over de Scope 10 inspectie.