Het Univé Oost Fonds ondersteunt projecten en goede doelen met een maatschappelijke uitstraling. Sinds 2011 wordt er jaarlijks € 30.000,- beschikbaar gesteld voor lokale goede doelen. Per gehonoreerde aanvraag wordt maximaal € 2.500,- gedoneerd.

Thema 2017: zorg en welzijn

Ieder jaar werkt het Univé Oost Fonds met een uniek thema. 2017 staat in het teken van ‘zorg en welzijn’.

Procedure

De inzendtermijn is momenteel verstreken. De aanvragen worden beoordeeld. De selectiecommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van de Ledenraad van Univé Oost. Na 1 juli 2017 beslist zij welke projecten financieel ondersteund worden. De goedgekeurde en afgewezen aanvragen ontvangen begin oktober 2017 van ons persoonlijk bericht. Tijdens onze Ledenbijeenkomst in november 2017 worden de cheques overhandigd.

Algemene voorwaarden

Het goede doel en / of project:

 • is binnen het thema “zorg en welzijn” te plaatsen;
 • bevindt zich in het werkgebied van Univé Oost;
 • dient uiterlijk 30 juni 2017 de aanvraag in te dienen. Per goed doel / project kan slechts één doelgerichte aanvraag worden ingediend met een maximum bedrag van € 2.500,-;
 • de uitvoering van het project dient plaats te vinden in 2018;
 • is niet afhankelijk van andere (subsidie)bijdragen;
 • vraagt niet om een bijdrage in de exploitatiekosten en
 • kan door zowel leden als niet-leden worden ingediend. Aanvragen kunnen ook aan niet-leden worden toegekend.

Niet in aanmerking komen:

 • aanvragen in strijd met de goede normen en waarden;
 • reguliere sponsorverzoeken of goede doelen / projecten die reeds door Univé Oost zijn gesteund;
 • verzoeken die te maken hebben met gevaarlijke en / of milieubelastende activiteiten of evenementen;
 • verzoeken die louter een persoonlijk doel nastreven;
 • verzoeken van politieke aard of die betrekking hebben op een specifieke bevolkingsgroep en
 • instellingen / organisaties van kerkelijke of levensbeschouwelijke gezindte, in welke vorm of aard dan ook.