Univé Oost Fonds

Het Univé Oost Fonds ondersteunt sinds 2011 projecten en goede doelen met een maatschappelijke uitstraling. Er wordt in 2019 € 50.000,- beschikbaar gesteld voor lokale projecten die in 2020 plaatsvinden. Per gehonoreerde aanvraag wordt minimaal € 5.000,- en maximaal € 10.000,- gedoneerd. De inschrijfdatum is inmiddels verstreken. Wanneer u voor 31 augustus 2019 een aanvraag heeft ingediend, ontvangt u in oktober 2019 nader bericht van ons.

Procedure

Aanvraag indienen tot en met 30 augustus 2019
Beoordeling aanvragen door selectiecommissie van de ledenraad september 2019
Persoonlijk bericht naar goedgekeurde en afgewezen aanvragen oktober 2019
Overhandiging cheques aan prijswinnaars tijdens ledenbijeenkomst november 2019

Aanvraag indienen?!

De mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor een maatschappelijk project in 2020 is inmiddels verstreken.

Algemene voorwaarden

Om voor ondersteuning in aanmerking te komen, moet het project aan de onderstaande voorwaarden voldoen.
 • Per project kan slechts één doelgerichte aanvraag worden ingediend met een minimum bedrag van € 5.000,- en maximum bedrag van € 10.000,-.
 • Alleen op zichzelf staande projecten kunnen ingediend worden. Het project is niet afhankelijk van andere sponsoring of subsidiebijdragen. Cofinanciering is niet toegestaan.
 • De organisatie / stichting / goede doel vraagt niet om een bijdrage in de exploitatiekosten.
 • Het project wordt uitgevoerd / vindt plaats in 2020.
 • De organisatie / stichting / goede doel is gevestigd in het werkgebied van Univé Oost. Twijfelt u of uw organisatie / stichting / goede doel zich bevindt in het werkgebied van Univé Oost? Controleer dit dan via https://www.unive.nl/contact/zoek-kantoor.
 • De organisatie / stichting / goede doel dient uiterlijk 30 augustus 2019 de aanvraag in.
 • De aanvraag kan door zowel leden als niet-leden worden ingediend. Aanvragen kunnen ook aan niet-leden worden toegekend.
Niet in aanmerking komen:
 • aanvragen in strijd met de goede normen en waarden;
 • reguliere sponsorverzoeken of goede doelen / projecten die reeds door Univé Oost zijn gesteund;
 • projecten/initiatieven die niet in 2020 plaatsvinden of reeds gerealiseerd zijn;
 • verzoeken die louter een persoonlijk doel nastreven;
 • projecten waarvan de opbrengst deels of geheel ten goede komt aan projecten buiten het werkgebied van Univé Oost (bijvoorbeeld: landelijke of internationale projecten);
 • verzoeken die te maken hebben met gevaarlijke en / of milieubelastende activiteiten of evenementen;
 • studiedagen, congressen, seminars, feesten, etc.;
 • verzoeken om een exploitatietekort te dekken;
 • verzoeken waarbij cofinanciering plaatsvindt;
 • verzoeken van politieke aard of die betrekking hebben op een specifieke bevolkingsgroep en
 • instellingen / organisaties van kerkelijke of levensbeschouwelijke gezindte, in welke vorm of aard dan ook.