Het Univé Oost Fonds ondersteunt projecten en goede doelen met een maatschappelijke uitstraling. Sinds 2011 wordt er jaarlijks € 30.000,- beschikbaar gesteld voor lokale goede doelen. Per gehonoreerde aanvraag wordt maximaal € 2.500,- gedoneerd.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd? En voldoet u aan de algemene voorwaarden? U kunt dan tot en met 30 juni 2018 uw goede doel of project bij het Univé Oost Fonds aanmelden. Maximaal één aanvraag per initiatief.

Hoe dient u een aanvraag in?!

Bekijk of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden hieronder. Vul daarna het digitale formulier in op https://www.univeoost.nl/over-ons/unive-oost-fonds/aanvraagformulier/. Insturen kan tot en met 30 juni 2018.

Procedure

De selectiecommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van de Ledenraad van Univé Oost. Zij beoordeelt alle ontvangen aanvragen. Na 1 juli 2018 beslist zij welke projecten financieel ondersteund worden. De goedgekeurde en afgewezen aanvragen ontvangen begin oktober 2018 van ons persoonlijk bericht.

Algemene voorwaarden

Om voor ondersteuning in aanmerking te komen, moet het project aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • De organisatie / stichting / goede doel is gevestigd in het werkgebied van Univé Oost. Twijfelt u of uw organisatie / stichting / goede doel zich bevindt in het werkgebied van Univé Oost? Controleer dit dan via https://www.unive.nl/contact/zoek-kantoor.
 • De organisatie / stichting / goede doel dient uiterlijk 30 juni 2018 de aanvraag in. Per project kan slechts één doelgerichte aanvraag worden ingediend met een maximum bedrag van € 2.500,-.
 • Het project wordt uitgevoerd / vindt plaats in 2019.
 • De organisatie / stichting / goede doel vraagt niet om een bijdrage in de exploitatiekosten.
 • Het project kan uitgevoerd worden zonder bijdragen van andere donateurs / sponsoren. Met andere woorden: het project is niet afhankelijk van andere subsidiebijdragen.
 • De aanvraag kan door zowel leden als niet-leden worden ingediend. Aanvragen kunnen ook aan niet-leden worden toegekend.

Niet in aanmerking komen:

 • aanvragen in strijd met de goede normen en waarden;
 • reguliere sponsorverzoeken of goede doelen / projecten die reeds door Univé Oost zijn gesteund;
 • projecten/initiatieven die reeds gerealiseerd zijn;
 • verzoeken die louter een persoonlijk doel nastreven;
 • projecten waarvan de opbrengst deels of geheel ten goede komt aan projecten buiten het werkgebied van Univé Oost (bijvoorbeeld: landelijke of internationale projecten);
 • verzoeken die te maken hebben met gevaarlijke en / of milieubelastende activiteiten of evenementen;
 • studiedagen, congressen, seminars, feesten, etc.;
 • verzoeken om een exploitatietekort te dekken;
 • verzoeken van politieke aard of die betrekking hebben op een specifieke bevolkingsgroep en
 • instellingen / organisaties van kerkelijke of levensbeschouwelijke gezindte, in welke vorm of aard dan ook.