Eind maart 2018 verhuist de Univé-winkel in Lochem van de Oosterwal naar het Stadshuus. Daar opent de verzekeraar haar eerste shop-in-shop: een winkel op een locatie waar meerdere bedrijven gevestigd zijn. Net als op de oude locatie is Univé ook in het Stadshuus op woensdag, donderdag en vrijdag geopend en kan men binnenlopen voor advies.

Waarom een nieuwe locatie

Jan Thale Haandrikman, Commercieel Directeur Univé Oost, licht de reden voor de verhuizing toe: “Als coöperatieve verzekeraar staan we graag dichtbij onze klanten. We vinden persoonlijke dienstverlening belangrijk. Maar we zien ook dat klanten steeds meer gebruikmaken van andere communicatiekanalen. Contact met onze verzekerden verloopt meer en meer via telefoon, app, e-mail en internet. We kijken daarom continu of een locatie nog voldoet aan de wensen. In het geval van Lochem was de huidige locatie niet meer passend.”

Opening in maart

Vanaf eind maart verwelkomt Univé haar klanten in de huiskamer van Lochem, het Stadshuus (Markt 3). Alle verzekerden ontvangen na de feestdagen een uitnodiging voor de feestelijke opening van de nieuwe Univé shop-in-shop. Uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte uitgenodigd. Op www.univeoost.nl is begin volgend jaar meer informatie te vinden.