Verplichte verzekering voor ZZP’ers

Begin maart is er een voorstel gedaan door de Stichting van de Arbeid  voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de zzp-ers. Naar verwachting gaat deze verplichte verzekering in 2024 in. Hoe gaat deze verzekering eruitzien volgens het advies?

Interessante informatie op een rij

  1. De verzekering gaat gelden voor zzp-ers, beroepsbeoefenaars en directeur grootaandeelhouders en hun meewerkende echtgenoten. Deze verzekering geldt niet voor zelfstandigen met personeel.
  2. De premie wordt afhankelijk van het inkomen en is fiscaal aftrekbaar.
  3. Het UWV gaat de regeling naar verwachting uitvoeren.
  4. Er is een standaard wachttijd (periode dat je geen uitkering ontvangt) van 52 weken. Het is mogelijk om deze aan te passen naar 26 of 104 weken.
  5. De verzekering loopt tot het bereiken van de AOW leeftijd.
  6. De verzekering geeft een uitkering van 70 % van het laatst verdiende inkomen met een maandelijks maximum van bruto € 1.650,- per maand.

Wij gaan graag met u in gesprek!

Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten die voldoet aan uw persoonlijke wensen. Als uw eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering minimaal gelijkwaardig is dan hoeft u geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Dat is al snel het geval omdat een lange wachttijd en € 1.650,- bruto per maand niet bepaald een vetpot is. Al met al voldoende reden om voor die tijd in gesprek te gaan. Het eerste oriëntatiegesprek is kosteloos. En wilt u vervolgens advies? Dan heeft u in ieder geval de zekerheid dat er een passende oplossing ligt voor uw arbeidsongeschiktheidsrisico, waar u bovendien zelf achter staat. Onze adviseur inkomen en verzuim Petra Scharenborg helpt u graag verder. U kunt haar bereiken via mail bedrijven.oost@unive.nl of per telefoon 088 3300 300.