Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

Actievoorwaarden brandpreventie

Actievoorwaarden 

Tijdens de loyaliteitsactie voor een gratis brandpreventie item (hierna: Actie) kan ieder lid met een woonverzekering bij Univé Oost profiteren van een gratis rookmelder, koolstofmonoxidemelder, blusdeken óf brandblusser.  

De volgende Actievoorwaarden zijn voor deze Actie van toepassing: 

Voor wie?  

 • Deze loyaliteitsactie is bestemd voor klanten met een bestaande woonverzekering bij Univé Oost.
 • Wanneer er op het adres van de deelnemer geen Univé inboedel en / of opstalverzekering aanwezig is moet de deelnemer eerst een WoonCheck afronden bij een adviseur vóórdat de deelnemer een brandpreventie item ontvangt. Daarvoor zijn andere voorwaarden van toepassing. Deze lees je op: https://www.univeoost.nl/verzekeringen/woonverzekering/brandpreventie/  

  Inhoud Actie  

 • Deelnemers hebben recht op maximaal één gratis brandpreventie artikel per huishouden 
 • Onder een brandpreventie artikel wordt verstaan: een rookmelder, een koolstofmonoxidemelder, een blusdeken of een brandblusser
 • Het brandpreventie item kan worden opgehaald in een van de winkels van Univé Oost
 • Voor deze Actie geldt op = op.
 • De Actie kan niet gecombineerd worden met andere acties en het brandpreventie item kan niet worden ingeruild voor geld. 
 • De Actie loopt tot uiterlijk 1 november 2022. 

Privacy  

 • De Univé privacyverklaring (zie https://www.univeoost.nl/service/privacy-statement.html) is van toepassing op de persoonsgegevens die de deelnemer Univé in verband met deze Actie verstrekt. 
 • De informatie die de deelnemer Univé voor deze Actie verstrekt, wordt gebruikt om de deelnemer te informeren over deze Actie, uitvoering te geven aan deze Actie en om contact met de deelnemer op te nemen indien dit nodig is. 

 Wijzigingen 

 • Univé Oost mag altijd zonder opgaaf van reden de Actie(voorwaarden) wijzigen, verlengen, voortijdig stoppen of opschorten. 
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging, zal deze worden vermeld op www.univeoost.nl voorzien van een datum waarop de wijziging ingaat. 
 • Als de Actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort, is Univé niet aansprakelijk voor eventuele schade. 

 Algemeen 

 • De Actie wordt georganiseerd door Univé Oost. Univé Oost is onderdeel van Coöperatie Univé U.A. gevestigd te Zwolle, en is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 08176496 
 • Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Actievoorwaarden 
 • Univé Oost mag deelname aan de actie weigeren of beëindigen als u handelt in strijd met deze Actievoorwaarden, met de wet of als sprake is van enige vorm van misbruik. Univé mag dit zonder opgraaf van reden doen en zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade. 
 • Univé is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen als gevolg van deelname aan deze Actie of gebruik(making) hiervan. 
 • Univé en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor uit de Actie voortvloeiende kosten en handelingen. 
 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Univé openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Univé niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Univé in het leven roepen  

 Slotbepalingen 

 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.  
 • De inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software en overige informatie mag niet worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder toestemming van Univé.  
 • Klachten kan de deelnemer richten aan de directie van Univé via Coöperatie Univé U.A. t.a.v. afdeling Klachtenmanagement. Postbus 15, 9400 AA Assen of via klachten@unive.nl. De deelnemer ontvangt binnen 2 weken een reactie op een ingediende klacht.  

Contact 

Voor vragen over deze Actie kan contact worden opgenomen met Univé via oost@unive.nl. Na ontvangst neemt Univé zo snel mogelijk contact met u op.