Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

Onze Ledenraad

is op zoek
naar jou!

Meld je aan!

Word (agrarisch) ledenraadslid van Univé Oost! 

Regio Twente, Achterhoek en De Liemers, circa 4 vergaderingen per jaar

 

De Ledenraad is een belangrijk orgaan binnen Coöperatie Univé Oost. De leden van de Ledenraad denken actief en kritisch mee met de Raad van Bestuur en hebben belangrijke besluitvormende bevoegdheden. Onze Ledenraad bestaat op dit moment uit 18 leden. Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van een aantal leden, zijn wij op zoek naar nieuwe, enthousiaste kandidaten!

Wat wordt jouw uitdaging?

De Ledenraad is een orgaan dat bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden (klanten) zijn gekozen. De taken en bevoegdheden die bij de Ledenraad zijn belegd, liggen vast in de statuten.
De voornaamste taken van de Ledenraad zijn:

 • de vaststelling van de jaarrekening en het bepalen van de winstbestemming;
 • verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht;
 • benoemen van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen;
 • besluiten tot statutenwijziging.

Namens de leden signaleert de Ledenraad of Univé Oost haar coöperatieve rol vervult als betrokken verzekeraar, bemiddelaar en financiële dienstverlener binnen de lokale gemeenschap.
De Ledenraad geeft met genoemde taken en bevoegdheden invulling aan ledenzeggenschap. Daarnaast draagt de Ledenraad (mede) zorg voor het bevorderen en structureren van de ledeninvloed en ledenbetrokkenheid. De Ledenraad vormt een klankbord voor de Raad van Bestuur en is de communicatieve schakel tussen de leden en de Raad van Bestuur.

Wie ben jij?

Een Agrarisch Ledenraadslid:

 • is lid van Univé Oost en woonachtig in het werkgebied van Univé Oost;
 • heeft een agrarische achtergrond;
 • zoekt de interactie met zijn/haar achterban en is makkelijk aanspreekbaar voor leden in zijn/haar omgeving;
 • is betrokken bij wat er leeft in de markt en de maatschappij en maakt bij voorkeur deel uit van relevante lokale netwerken;
 • is een teamspeler en vertegenwoordiger, is bereid om bij te dragen aan een gezamenlijk resultaat, deelt informatie en kennis en houdt daarbij rekening met de achterban;
 • kan afstand nemen van zijn/haar persoonlijke situatie en conclusies trekken met het oog op het algemene belang van Univé Oost en van de leden;
 • beschikt over voldoende basiskennis om op basis van de beschikbare informatie juiste en realistische conclusies te kunnen trekken;
 • neemt actief deel aan de vergaderingen van de Ledenraad en is in staat en bereid om voldoende tijd vrij te maken voor het lidmaatschap;
 • is in staat en bereid om voor de uitoefening van het lidmaatschap gebruik te maken van digitale communicatiemiddelen;
 • neemt op basis van kennis en ervaring (optioneel) deel aan een commissie binnen de Ledenraad;
 • functioneert onafhankelijk.

Hoe is de Ledenraad samengesteld?

De samenstelling van de Ledenraad is geografisch ingedeeld. Per regio van Univé Oost dient er een afspiegeling te zijn van de leden uit de maatschappelijke omgeving van Univé Oost. Hierdoor zullen leden zowel in dorpen of kernen herkenbaar moeten zijn. Alle leden kunnen aan de verkiezing deelnemen. 

Er wordt gestreefd naar een samenstelling per regio die een evenredige afspiegeling vormt van het ledenbestand. Zodoende ontstaat er binnen de Ledenraad een diversiteit aan personen, voor wat betreft geslacht, leeftijd, marktsegment (particulier/zakelijk) en soort bedrijf (MKB/agrarisch/overig).

Wie zijn wij?

Het mooie van Univé? Dat zijn de mensen, de resultaten, de geschiedenis, de cultuur, het ontstaan, de betrokkenheid. Dat is samenwerken. Een coöperatie zijn zonder winstoogmerk. Supporter van Sport zijn. 
Een 9 voor klantvriendelijkheid krijgen en een Great Place to Work zijn. Wij richten ons op het voorkomen van risico’s, het beperken van gevolgen en we verzekeren alleen als het echt nodig is. Coöperatie Univé bestaat uit diverse onderdelen, waaronder Univé Schade, Univé Rechtshulp, verschillende ondersteunende afdelingen en acht verschillende Regionale Univé’s, zodat we op landelijk én lokaal niveau altijd dicht bij onze klanten zijn. Bij Univé ontwikkelen we samen continu nieuwe producten, diensten én onszelf. Alles voor onze klanten. Dat is het mooie van Univé. Kom jij ons versterken?

Univé Oost is één van de acht regionale Univé’s. Met als werkgebied Twente, de Achterhoek en de Liemers. Voor elke klant is er altijd een adviseur van Univé in de buurt. Fysiek in één van onze elf winkels in de regio, telefonisch of online via de Mijn Univé App. Mooi toch? Onze ongeveer 125 particuliere en zakelijke adviseurs krijgen ondersteuning van collega’s als het gaat om financiën, marketing, communicatie, P&O, ICT, schadeafwikkeling en compliance.

Onze klanten kunnen bij ons terecht voor verzekeringen, hypotheken en andere diensten die zekerheid bieden. Als tussenpersoon kijken we altijd naar wat de best passende oplossing voor de klant is. Ook als dit buiten Univé is in de vorm van verzekeringen of andere financiële producten van andere aanbieders.

Wat bieden wij?

We hebben aandacht voor elkaar, we hechten waarde aan een prettige werksfeer en een goede samenwerking. Daarnaast ontvang je een €325,- vergoeding per deelgenomen vergadering.

 

Univé kent een screeningsbeleid. Je wordt daarom getoetst op betrouwbaarheid.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Enthousiast?

Wilma van Arkel

Manager P&O

Stuur me een appje! Mijn telefoonnummer is 0622995542.
Ik neem vervolgens contact met je op voor een telefonische kennismaking.

Wil je eerst meer weten over deze rol? Dan kan je mij altijd bellen voor meer informatie.

Liever direct online aanmelden?

Meld je aan!