Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300300 Maak een afspraak

Raad van Commissarissen

Univé Oost

Raad van Commissarissen (RvC)

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Univé Oost. Tevens staat de Raad van Commissarissen het bestuur met raad terzijde. Tegenwoordig vervult een commissaris ook een belangrijke rol als verbinder tussen de coöperatie en de stakeholders, de samenleving en andere belanghebbenden. De Raad van Commissarissen van Univé Oost bestaat op dit moment uit vier leden. De voorzitter is de heer K.M. Lamp en andere leden zijn de heer A.H.J.M. Tönissen, de heer J.H. Uenk en mevrouw W.M. van Ingen.

Neem contact op met Univé Oost

Maak een afspraak met een van onze adviseurs voor persoonlijk advies. Samen willen we risico's voorkomen, schade beperken en alleen verzekeren wat echt nodig is.

Neem contact op Maak een afspraak