Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

De Univé

coöperatie

Waarde creëren voor onze klanten

Ken je ons van ‘Daar plukt ú de vruchten van’ en ‘Zonder winstoogmerk’? Daar zijn wij blij om, want dit zegt veel over wie we zijn. We willen meer zijn dan verzekeraar alleen. Terwijl de wereld om ons heen continu verandert, bieden wij de zekerheid van elkaar helpen. De Univé Groep, waar Univé Oost onderdeel van uitmaakt, is een coöperatie. Ons doel is om waarde te creëren voor onze klanten. Wij geloven in de kracht van wat mensen onderling met elkaar kunnen. Vanuit die gedachte zijn we ook ooit ontstaan. Samen sta je sterker. Jij en wij of jij met andere klanten van Univé. Wij willen ‘samen’ vooral niet opdringen, maar als kans beschouwen. Samen streven we naar een veilig en zeker leven voor iedereen.

Een coöperatie werkt anders

Univé Oost is een coöperatie. Dat betekent dat we ván de leden en vóór de leden zijn. Vanuit deze gedachte ontstonden vanaf 1794 de regionale coöperaties die de basis vormen voor het Univé van vandaag. Van oorsprong is Univé Oost begaan met de agrarische sector. Nog steeds zijn veel van onze zakelijke klanten boerenbedrijven, en daar zijn we trots op! Samen zekerheid organiseren zit namelijk diep geworteld in onze organisatie. Dit doen we tegenwoordig niet alleen voor boerenbedrijven, maar ook voor andere ondernemers en onze particuliere klanten.

Een goed voorbeeld van coöperatie is de rol van onze Ledenraad. De Ledenraad is het adviserende orgaan binnen Univé Oost en vervult een belangrijke rol als klankbord voor de Raad van Bestuur. Deze Raad van Bestuur is de dagelijkse leiding van onze organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen

"De winst die wij behalen blijft eigendom van onze klanten."

Gerard Kok, Algemeen bestuurder

Lees meer

Lokale en maatschappelijke betrokkenheid

Als lokale verzekeringsmaatschappij zijn wij nauw verweven met onze omgeving. Wij ondersteunen goede doelen/projecten in de regio door middel van het Univé Oost Fonds en met Supporter van Sport zijn wij jaarlijks partner van meer dan 250 lokale, regionale en landelijke sportevenementen en -initiatieven die wij op verschillende manieren support bieden. Mensen helpen zit in onze genen. Zo ondersteunen we ook verschillende initiatieven om het mantelzorgers in Twente en de Achterhoek een beetje makkelijker te maken én zijn we sponsor van het Fonds Gehandicaptensport. Wil je een sponsoraanvraag indienen? Klik dan hier.

Duurzaam beleggen

Univé Oost belegd volgens de Code duurzaam beleggen van het Verbond van Verzekeraars. In 2018 is deze code grondig geactualiseerd via het IMVO Convenant Verzekeringssector. Dit convenant is opgesteld in samenspraak met overheden, maatschappelijke organisaties en vakbonden. Via het convenant proberen verzekeraars de negatieve impact van hun beleggingen zoveel mogelijk te voorkomen, verminderen en zo nodig te herstellen.

Feiten & cijfers

Met 11 winkels in de Liemers, de Achterhoek en Twente is Univé Oost goed vertegenwoordigd in de regio. De gehele Univé Groep telt 150 locaties met 2.700 medewerkers, verspreid door heel Nederland. Dagelijks staan onze regioadviseurs klaar voor de 1,5 miljoen klanten die Univé telt. Met een nettowinst van zo’n 24 miljoen euro per jaar (zie het laatste jaarverslag) en zo’n 4 miljoen lopende verzekeringen zijn we een gewaardeerde partner voor onze zeer loyale klanten, waarvan 60% al langer dan 10 jaar klant bij Univé is. Inmiddels zijn wij voor de tiende keer op rij uitgeroepen tot één van de beste zakelijke verzekeraars van Nederland. Hier zijn wij ontzettend trots op.

Bekijk onze documenten, voorwaarden en reglementen

Persoonlijk advies, altijd in de buurt

Maak een afspraak met een van onze adviseurs voor persoonlijk advies. Samen willen we risico's voorkomen, schade beperken en alleen verzekeren wat echt nodig is.

Maak een afspraak

Zakelijke gegevens

Statutaire naam: Univé Oost Bemiddeling B.V.

  • Handelsnaam: Univé Oost
  • Bezoekadres: Het Eeftink 22, 7541 WH Enschede
  • Postadres: Postbus 10064, 7504 PB Enschede
  • E-mailadres: oost@unive.nl
  • AFM vergunningnummer: 12018392
  • K.v.K.-nummer: 08176496