Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

Raad van

Commissarissen

Raad van Commissarissen (RvC)

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Univé Oost. Tevens staat de Raad van Commissarissen het bestuur met raad terzijde. Tegenwoordig vervult een commissaris ook een belangrijke rol als verbinder tussen de coöperatie en de stakeholders, de samenleving en andere belanghebbenden. De Raad van Commissarissen van Univé Oost bestaat uit vier leden. De voorzitter is de heer K.M. Lamp, de vicevoorzitter is mevrouw W.M. van Ingen, en de andere leden zijn de heer A.H.J.M. Tönissen en de heer E.J. Bramer.

Neem contact op met Univé Oost

Maak een afspraak met een van onze adviseurs voor persoonlijk advies. Samen willen we risico's voorkomen, schade beperken en alleen verzekeren wat echt nodig is.

Neem contact op Maak een afspraak