Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300300 Maak een afspraak

De Ledenraad zoekt versterking!

Lid Ledenraad

De Ledenraad is een belangrijk orgaan binnen Coöperatie Univé Oost. De leden van de Ledenraad denken actief en kritisch mee met de Raad van Bestuur en hebben belangrijke besluitvormende bevoegdheden. De Ledenraad van Univé Oost bestaat op dit moment uit 19 leden. Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van een aantal leden, zijn wij op zoek naar nieuwe, enthousiaste kandidaten!

Vacature lid Ledenraad  

Enschede


Jouw uitdaging

De Ledenraad is een orgaan dat bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden zijn gekozen. De taken en bevoegdheden die bij de Ledenraad zijn belegd, liggen vast in de statuten.
De voornaamste taken van de Ledenraad zijn:

 • de vaststelling van de jaarrekening en het bepalen van de winstbestemming;
 • verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht;
 • benoemen van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen;
 • besluiten tot statutenwijziging.

Namens de leden signaleert de Ledenraad of Univé Oost haar coöperatieve rol vervult als betrokken verzekeraar, bemiddelaar en financiële dienstverlener binnen de lokale gemeenschap.
De Ledenraad geeft met genoemde taken en bevoegdheden invulling aan ledenzeggenschap. Daarnaast draagt de Ledenraad (mede) zorg voor het bevorderen en structureren van de ledeninvloed en ledenbetrokkenheid. De Ledenraad vormt een klankbord voor de Raad van Bestuur en is de communicatieve schakel tussen de leden en de Raad van Bestuur.

Wie ben jij?

Een Ledenraadslid:

 • is lid van Univé Oost en woonachtig in het werkgebied van Univé Oost;
 • zoekt de interactie met zijn/haar achterban en is makkelijk aanspreekbaar voor leden in zijn/haar omgeving;
 • is betrokken bij wat er leeft in de markt en de maatschappij en maakt bij voorkeur deel uit van relevante lokale netwerken;
 • is een teamspeler en vertegenwoordiger, is bereid om bij te dragen aan een gezamenlijk resultaat, deelt informatie en kennis en houdt daarbij rekening met de achterban;
 • kan afstand nemen van zijn/haar persoonlijke situatie en conclusies trekken met het oog op het algemene belang van Univé Oost en van de leden;
 • beschikt over voldoende basiskennis om op basis van de beschikbare informatie juiste en realistische conclusies te kunnen trekken;
 • neemt actief deel aan de vergaderingen van de Ledenraad en is in staat en bereid om voldoende tijd vrij te maken voor het lidmaatschap;
 • is in staat en bereid om voor de uitoefening van het lidmaatschap gebruik te maken van digitale communicatiemiddelen;
 • functioneert onafhankelijk;

Samenstelling Ledenraad

De samenstelling van de Ledenraad is geografisch ingedeeld. Per regio van Univé Oost dient er een afspiegeling te zijn van de leden uit de maatschappelijke omgeving van Univé Oost. Hierdoor zullen leden zowel in dorpen of kernen herkenbaar moeten zijn. De Ledenraad bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden van Univé Oost zijn gekozen. Alle leden kunnen aan de verkiezing deelnemen. 

Er wordt gestreefd naar een samenstelling per regio die een evenredige afspiegeling vormt van het ledenbestand. Zodoende ontstaat er binnen de Ledenraad een diversiteit aan personen, voor wat betreft geslacht, leeftijd, marktsegment (particulier/zakelijk) en soort bedrijf (MKB/agrarisch/overig).

Wie zijn wij?

Univé is een coöperatie en dat betekent: risico's delen. Ook als het even wat minder gaat, dat is waar Univé voor staat. Risico’s verzekeren die onze klanten niet alleen kunnen of willen dragen. Dat geeft rust en zekerheid. Vanuit deze gedachte ontstonden vanaf 1794 de regionale coöperaties die de basis vormen voor het Univé van vandaag. Univé Oost is één van deze 8 coöperaties. Het werkgebied is Twente, de Achterhoek en de Liemers. Met 14 verzekeringswinkels in het werkgebied, is er voor de klant altijd een adviseur van Univé in de buurt. De ongeveer 110 adviseurs van Univé Oost worden vanuit Enschede en Groenlo regionaal ondersteund door een groep collega’s die zich bezighouden met financiën, marketing, communicatie, P&O, ICT, risk en compliance.

Wat bieden wij?

We hebben aandacht voor elkaar, we hechten waarde aan een prettige werksfeer en een goede samenwerking. Daarnaast ontvang je een passende vergoeding per deelgenomen vergadering.

 

Enthousiast?

Wil jij onze leden vertegenwoordigen en deel uitmaken van onze Ledenraad? Stuur dan je sollicitatiebrief met cv voor 8 februari 2021 naar Wilma van Arkel (Manager P&O) via po.oost@unive.nl. Voor vragen kun je bellen met Bé Reinders, voorzitter Raad van Bestuur, op telefoonnummer 06 53201135.

Bijzonderheden
Univé kent een screeningsbeleid. Je wordt daarom getoetst op betrouwbaarheid. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.