Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

Vacature

Univé Oost zoekt een nieuwe voorzitter voor de Raad van Bestuur

Vacature voorzitter Raad van Bestuur

Univé Oost

Organisatie

Univé is een coöperatie en dat betekent: risico’s delen. Ook als het even wat minder gaat, dat is waar Univé voor staat. Door het voorkomen en beperken van risico’s. Wij verzekeren alleen wat écht nodig is. Dat geeft rust en zekerheid. Vanuit deze gedachte ontstonden vanaf 1794 de regionale coöperaties die de basis vormen voor het Univé van vandaag. Univé Oost is één van deze 7 coöperaties. Daarnaast kent Univé een landelijke koepelorganisatie waarbinnen de formule van Univé geborgd wordt. Het werkgebied van Univé Oost beslaat voornamelijk Twente en de Achterhoek. In combinatie met de digitale middelen is Univé met de verzekeringswinkels altijd dichtbij. De circa 110 adviseurs van Univé Oost worden regionaal ondersteund door collega’s die zich bezighouden met financiën, marketing, communicatie, P&O, ICT en compliance.

De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden en werkt volgens een collegiaal samenwerkingsverband. U bent gezamenlijk integraal verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening, de bedrijfsvoering en de samenwerking binnen de Univé Formule. U vervult hierin de voorzittersrol. De Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Commissarissen.

Functie

De bestuurder:

 • Geeft leiding aan de tactische activiteiten van Univé Oost.
 • Stuurt samen met het andere lid RvB het managementteam aan.
 • Signaleert problemen, risico’s en knelpunten, zorgt voor het oplossen van problemen en het vermijden van onnodige risico’s en neemt beslissingen in het kader van de voortgang van de bedrijfsvoering.
 • Stuurt op resultaten én ontwikkeling; geeft medewerkers de ruimte zich verder te ontwikkelen en stimuleert zelfontplooiing.
 • Signaleert via en met de managers knelpunten en realiseert daarmee verbeteringen aan de efficiëntie van werk- en klantprocessen.
 • Bepaalt normen en service level agreements van, door of namens de organisatie uitbestede activiteiten, stuurt aan op en toetst de realisatie van deze service level agreements.
 • Is inhoudelijk verantwoordelijk voor het jaarverslag en de jaarrekening en overige rapportages.
 • Heeft kennis van relevante kengetallen en stuurinformatie en overlegt over bijzonderheden en afwijkende situaties en beoordeelt de aangeleverde managementinformatie.
 • Heeft oog voor de veranderende omgeving zoals verduurzamen, digitalisering en robotisering en speelt hierop in.
 • Bewaakt en draagt moraliteit en integriteit in de organisatie uit.
 • Zorgt voor het in “control zijn en blijven” van de organisatie alsmede van de kwaliteit van de organisatie.

Als bestuurder binnen het collegiaal bestuur verantwoordelijk voor, cq. fungeert de bestuurder als:

 • Eerste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen.
 • De voorbereiding van de bestuurlijke vergaderingen van Ledenraad en Raad van Commissarissen (incl. de daaronder ressorterende commissies) met de betreffende voorzitters van deze gremia.
 • Algehele vertegenwoordiging van de organisatie richting externe toezichthouders.
 • De tijdige, relevante en betrouwbare verslaggeving aan relevante belanghebbenden (Ledenraad, Raad van Commissarissen, DNB en AFM, Univé Formule).
 • Het samen met het andere lid Raad van Bestuur proactief informeren van de Raad van Commissarissen op het gebied van verzekeringstechnische, financiële, organisatorische aangelegenheden en andere aangelegenheden van strategische aard.
 • Het ontwikkelen van strategie en bespreken hiervan met de Raad van Commissarissen.

Profiel

 • Academisch werk- en denkniveau met diverse aanvullende post academische cursussen.
 • Heeft kennis en ervaring met de coöperatieve cultuur en toont hierbij een passende leiderschapsstijl.
 • Meer dan 5 jaar relevante werkervaring in managementposities opgedaan bij (onderlinge) verzekeraars, financiële/zakelijke dienstverleners is een pré.
 • Heeft een strategische visie op de ontwikkelingen in de voor Univé relevante markt.
 • Heeft affiniteit met IT.
 • Diepgaande kennis van corporate governance, verslaglegging en maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook in een regionale context.

Competenties en persoonlijke kwaliteiten

 • Ondernemend en inspirerend leider.
 • Organisatiesensitief met gevoel voor een coöperatie structuur.
 • Charismatisch en vertrouwen schenkend.
 • Strategisch en verbindend.
 • Klant- en kwaliteitsgericht.
 • Verbinder.

In geval van een benoeming maakt een assessment onderdeel uit van de selectieprocedure. Screening: kandidaten worden voorafgaand aan de benoeming gescreend. Zij worden voorgedragen voor toetsing door De Nederlandse Bank.

Wat Univé Oost u biedt

Univé Oost:

Het betreft een fulltime positie, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Inschaling is marktconform en afhankelijk van de kennis en ervaring die iemand meebrengt. Een leaseauto maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden.

Het wervingsproces

De Raad van Commissarissen zal het wervingsproces uitvoeren en de nieuwe voorzitter benoemen. Het werving- en selectiebureau Beljon Westerterp zal de Raad van Commissarissen daarbij ondersteunen.

 

Reageren?

Beschikt u over het juiste profiel voor invulling van onze vacature en wilt u reageren? Neem contact op met Greetje Jakobs via de website van Beljon Westerterp

Voor vragen over de functie kunt u bij haar terecht (06 - 5022 1272)

Solliciteren